اخلاق و فقه‏

اخلاق و فقه‏
   لينک دانلود و خريد پايين توضيحات دسته بندي  : فايل هاي Word نوع فايل  :  .Doc   تعداد صفحات : 5 برگه       چند خط کوتاه در مورد مقاله     اخلاق و فقه‏ علم اخلاق، درباره نفس و رفتار برخاسته از آنها سخن مى‏گويد و علم فقه، به كارهاى مكلفان مى‏پردازد. بنابراين، اين دو علم، به گونه‏اى اشتراك دارند. در علم اخلاق، «رفتار» از آن جهت كه بار ارزشى دارد و آشكار كننده سرشت فرد است، مورد بررسى قرار مى‏گيرد و اگر عملى، گاهى اتفاق بيفتد، از جهت علم اخلاق مورد توجه نيست. اما در فقه، رفتارى مورد توجه است كه دستور بر انجام و بيا ترك آن رسيده باشد، حتى اگر عملى يك بار شخصى آن را انجام دهد، از جهت حقوقى و فقهى، به ارزيابى گذارده مى‏شود با اين كه مشتركاتى بين فقه و اخلاق وجود دارد، ولى هر يك از دو علم، از حيثيت و جهت يكسانى بحث نمى‏كنند. در فقه، بحث از افعال مكلفان است، از جهت تشخيص وظيفه و تعيين حدود و حقوق افراد؛ ولى دراخلاق، موضوع اصلى ارزشهاى اخلاقى و فضايل انسانى، مورد توجه است. …

 Oct 16, 2018 … افراط فقیهان: در استنباط فقهی نیازی به لحاظ اخلاقی بودن فتوا نیست. احکام شرعی در ذات خود اخلاق را ملحوظ کرده است. شرعی بودن الزاما اخلاقی بودن …
(5) سه‌ مسئله‌ مهم‌ به‌ فلسفة‌ فقه‌ مربوط‌ می‌شود: -1 موضوعات‌ احکام‌ فقهی، -2 محمولات‌ احکام‌ فقهی، -3 تصدیقات‌ گزاره‌های‌ فقهی. -1 اخلاق‌. واژة‌ اخلاق‌ از …
بررسى بیرونى و فلسفى علم فقه و شیوه اجتهاد را از زوایاى گوناگونى میتوان به انجام رساند. یکى از آنها بررسى تأثیرى است که علم اخلاق و خصلت هاى اخلاقى میتواند …
مراد از فقه و اخلاق در این عنوان دانش فقه و دانش اخلاق است نه عمل به فقه، و زیست اخلاقی. علم فقه…
2- فقه و اخلاق هر دو زیر مجموعه حکمت عملی می باشند و موضوع هر دو عالم رفتارهای اختیاری انسان است ولی حیثیت های هر یک با دیگری متفاوت است. در فقه اصل مولویت …
Jul 19, 2017 … در علم اخلاق نیز ـ همانند فقه ـ موضوع علم، افعال آدمی است و در آن، افعال انسانی چنین تقسیم می شوند: 1. افعالی که متضمن جلب منفعت هستند؛ مثل …
استاد دانشگاه و مدیر گروههای حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی‌(تربیت معلم). چکیده. از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می‌باشد …
Jan 8, 2019 … وقتی فقه الاخلاق را به کار میبریم نمیخواهیم بگوییم اخلاق را با روش اجتهادی استنباط کنیم، بلکه فقه به معنای احکام شرعی و همان معنایی که در …
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق (1) و (2). نویسنده: موسوی بجنوردی، سید محمود ؛. اسفند 1385 – شماره 83 (‎4 صفحه – از 89 تا 92 ).
“اخلاق اسلامی” و “فقه” از لحاظ منطقی چه نوع ارتباطی با هم دارند؟ – گنجینه پاسخ هااسلام کوئست – مرجعی برای پاسخگویی به سوالات دینی، اعتقادی و شرعی پاسخگویی …

دیدگاهتان را بنویسید