تحقیق اثرات تغذیه بر ترکیب شیر.DOC

تحقیق اثرات تغذیه بر ترکیب شیر.DOC
تعداد صفحات : 16 صفحه اثرات تغذیه بر ترکیب شیرچکیده:اثرات تغذیه بر ترکیب شیر:مرور 25 ساله بر گزارش تحقیقات در ژورنالهای علمی گاوداریهای شیرییک شماره اصلی پیشرفته علمی که در 25 سال گذشته در تصمیم گیری فرصت طلبانه و محدویت ها در تغییر دادن ترکیبات شیر از میان دستکاری تغذیه ای ،دریافت شده است. زیرا حساسیت زیاد چربی شیر به دستکاری تغذیه ای نسبت به هر یک از پروتئین یا لاکتوز و کنترل تغذیه ای در مقدار پروتئین و ترکیب اسید چرب بسیار مورد توجه واقع شده است.اطلاعات جدید در محصولات زنجیره ای شکمبه ای در ایزومرهای ترانس اسیدهای چرب با تنزل چربی شیر استخراج شد. طبق این نتیجه جستجوی اسید چرب بیوهیدروژنی ، شدید شد. تفکر جدید در منشاء ایزومرهای ترانس اسید چرب ناشی شده از بیو هیدروژنی شکمبه ای و چگونگی تغییرات این ایزومرها بوسیله اعمال آنزیم های پستانی به ثمر نشست. این کشف در اسید لینولئیک مزدوج(CLA) به اندازه یک ضد سرطان قوی همچنین به کار زیاد در بالا بردن غلظت در شیر از میان دستکاری تغذیه ای و کشف اثرات فیزیولوژی ، مخصوصاً ایزومرهای اسید لینولئیک مزدوج (CLA) منجر شد. نگهداری نوین چربیها در سالهای اخ …

 تحقیق اثرات تغذیه بر ترکیب شیر.DOC. ۲۷٫۷۵۴ تومان. خرید از ارزان‌ترین فروشنده. می‌خواهید «ترب» را روی گوشی خود نصب کنید؟ بله، نصب شود. خیر. bordered_logo …
Jul 22, 2018 … https://civilica.com/doc/750944. شناسه ملی سند علمی: NOPEA01_110 … کلیدواژه ها: بز شیرده سانن ، دانه بنه ، تولید و ترکیب شیر. نویسندگان.
Feb 15, 2016 … مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پنبه دانه در تغذیه گاوهای شیری … شیردهی، بر روی عملکرد، ترکیب شیر و قابلیت هضم ماده خشک انجام شد.
Jul 9, 2015 … چکیده مقاله: امروزه مطالعات گسترده ای در مورد ترکیب شیر انواع حیوانات شیرده مانند مادیان، گاومیش، گوسفند، بز و شتر و اثرات تغذیه ای آن در انسان …
Oct 8, 2021 … افت چربی شیر به مدت ۱۰ روز در همه گاوها با تغذیه جیره حاوی ۳۵/۲ درصد نشاسته و ۴/۸ درصد اسید چرب (بر حسب ماده خشک) القاء گردید. آزمایش در ۲ دوره …
Oct 16, 2014 … با توجه به این همه خواص بسیار مفید گفته شده در مورد کیفیت شیر، چگونگی تاثیر تغذیه دام بر ترکیبات شیر باید مورد توجه قرار گیرد، در این مقاله …
Oct 16, 2014 … در اکثر تحقیقات اثرات ضدسرطانی اینترکیب اثبات شده . … چربی شیر حاوی چندین ترکیب بیولوژیکی ویژه میباشد که به روشنی نقش تاثیر گذارنده آنها …
کلزا منبع اصلی چربی برای تغذیه دام در کشورهای مناطق معتدل است. … متاآنالیز اثرات ناچیزی را بر تولید و ترکیب شیر نشان داد، به جز میزان چربی.
Nov 15, 2012 … چکیده مقاله: در سال های اخیر مفهوم غذاهای عملگرا به عنوان غذاهایی که علاوه بر داشتن اثرات تغذیه ای، اثرات مثبت بر روی سلامتی انسان دارند، بیشتر …
این ترکیبات وارد شیر شده و ممکن است سبب عوارض مشابه در کودک شوند. شیرین‌کننده‌های مصنوعی. هنوز تحقیقات کافی در مورد اثرات شیرین‌کننده‌های مصنوعی در کودک …

دیدگاهتان را بنویسید