تحقیق اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر

تحقیق اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر
تعداد صفحات : 23 صفحه اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمرSaccharomyces cerevisiaeچكيدهاستفاده از فشار ايزو استاتيك بالا در تحقيقات بيولوژيك و مواد غذائي در دهه اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است. در اين پژوهش به منظور بررسي اثر فشار ايزو استاتيك بر فعاليت متابوليكي مخمر ابتدا سويه خالص تجارتي مخمر Saccharomyces cerevisiae را به مدت 5،10و 15 دقیقه تحت فشارهای 150,125,100,75,50 مگاپاسكال قرار داده و يك نمونه نيز به عنوان شاهد و بدون اعمال فشار نگهداري گرديد . كليه نمونه ها پس از 24 ساعت نگهداري در 4°C از نظر تعداد پرگنه در واحد حجم (CFU) فعاليت آنزيمي و تغييرات ريخت شناسي ، مورد ارزيابي قرار گرفتند نتايج پس از تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه فشار50 MPa هيچ تأ ثيري بر مخمر نداشته اما فعاليت آنزيمي مخمر تحت اثر فشار هاي 75 و 100 مگاپاسكال در مدت 10 و 15 دقيقه اعمال فشار به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد . با اينحال تصاوير ميكرو گراف الكتروني به روش اسكن ميكروسكوپ الكتروني(SEM) حاكي از تغييرات شديد سلول تحت اثر فشار 100 MPa عليرغم افزايش فعاليت مخمر …

 در این پژوهش به منظور بررسی اثر فشار ایزو استاتیک بر فعالیت متابولیکی مخمر ابتدا سویه خالص تجارتی مخمر Saccharomyces cerevisiaeرا به مدت 5، 10و 15 دقیقه تحت …
20, اثر فشار ایزو استاتیک بالا برفعالیتهای متابولیکی و ریخت شناسی مخمر Saccharomyces cerevisiae, علمی پژوهشی, علوم و صنایع غذایی ایران, 1384, 2, 3 …
تحقیق درمورددين و سياست … اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر – word (..doc) – عمران – قسمتی از متن : 1 ‏اثر ‏فشار ‏ايزو …
مكانيك اجسام صلب• استاتيك (ايستايي) حالت سكون• ديناميك (پويايي) حالت متحرك2. … 1 :اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر …
فنی و مهندسی. تحقیق اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر · دانلود فایل. کتاب ، جزوه. تحقیق اثرات تغذیه بر ترکیب شیر.DOC.
ترکیبات فسفاته ای که در بویلرهای فشار بالا مورد استفاده قرار می گیرنـد شـامل منـو، … 1 :اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر …
پاورپوینت نحوه ادراک انسان و تاثیر اثر · دانلود فایل. فنی و مهندسی. تحقیق اثر فشار ايزو استاتيك بالا برفعاليتهاي متابوليكي و ريخت شناسي مخمر.
… دور بیهوده تیره میل راه کار استوار ناتوان درست زیاد افتادن انداختن روش آشفته گذاشتن مطیع اصل جنگ زشت سرور آگاه گروه باز مهر خلق شیوه بالا سالم مقام ظاهر …

دیدگاهتان را بنویسید