تحقیق ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی

تحقیق ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی
تعداد صفحات : 10 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش  عنوان: ویژگی های نظام های مختلط و تفتیشی چکیده :در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مختلف ، مواد خاصی برای توضیح و تبیین نظام‌های مختلف رسیدگی کیفری وجود ندارد. بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها برمبنای مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری و استخراج اصول و قواعد دادرسی در طول اعصار مختلف و نیز زمان حال امکان‌پذیر است. در این مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی اسلامی است مورد مطالعه قرار می‌گیرند .تضمين امنيت قضايي در يک معناي موسع، غايت اصلي نظام هاي حقوقي است و به همين دليل، يک اصل راهبردي در تمامي حوزه هاي حقوقي- حقوق اساسي، حقوق مدني و حقوق اداري- به شمار مي آيد. از آنجا که حقوق کيفري با آزادي ها و حقوق اساسي افراد در ارتباط است، اين اصل در اين حوزه نيز با تأکيد بيشتري قابل طرح و بررسي است. «نمونه ايدئال» (2) نظام عدالت کيفري، زماني محقق مي شود که حقوق بزه ديدگان و متهمان هم زمان مورد حمايت و تضمين قرار گيرد، زيرا نتيجه …

 بنابراین بحث درباره نظام‌های دادرسی و تعیین ویژگی‌های هریک از آنها … مقاله چهار سیستم دادرسی که عبارتند از : نظام دادرسی اتهامی ، تفتیشی ، مختلط و دادرسی …
از ویژگی‌های بارز نظام دادرسی مختلط، تفکیک میان دو مرحله‌ تحقیق مقدماتی و محاکمه است. مرحله تحقیقات مقدماتی تابع نظام تفتیشی است و در آن، دو مقام تحقیق و تعقیب …
ـ بر مبنای لزوم کشف حقیقت، که در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، ویژگی‌های نظام تفتیشی، و در مرحله‌ی رسیدگی، ویژگی‌های نظام اتهامی را دارا می‌باشد. تحقیق حاضر ضمن …
ویژگی های نظام مختلط: 1-مرحله ی تحقیقات مقدماتی: در تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی تحقیق از متهم به طریق تفتیشی یعنی کتبی، غیر علنی، سری و غیر ترافعی انجام می …
اگر بخواهیم نظام‌های دادرسی کیفری و انواع آن را نام ببریم باید به تاریخچه … نظام دادرسی تفتیشی، نظام دادرسی مختلط یا فرانسوی و نظام دادرسی اسلامی که هر یک …
ویژگی های روش تفتیشی به شرح زیر است : … روش مختلط ، چون ابتدا در نظام حقوقی فرانسه عمل گردید به شیوه فرانسوی معروف … این سیستم دارای ویژگی های زیر است :.
یکی از سیستم‌های حاکم بر برخی نظام‌های حقوقی سیستم تفتیشی است. … در این نظام به خلاف نظام اتهامی که تحقیقات مقدماتی وجود نداشت، تحقیقات مقدماتی گسترش یافت …
مبانی نظام دادرسی کیفری از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه ایران · کلیدواژه های مرتبط · روند انتشار مقاله · اعطای کد تخفیف · اعتبار قرارداد سازمان به اتمام رسیده است. در …
Nov 12, 2018 … نظام های مختلف دادرسی کیفری که در طول تاریخ امتحان شده است عبارتند از: 1- سیستم اتهامی 2- سیستم تفتیشی 3- سیستم مختلط یا فرانسوی 4- سیستم …
Jun 26, 2022 … درابتدای پیدایش دادرسی های کیفری این اندیشه حاکم بود که هدف اصلی ومهم … “نظام مختلط ” رسیدگی جایگزین نظام تفتیشی شد از ویژگیهای مهم این …

دیدگاهتان را بنویسید