تحقیق چرا بايد آزادي فرهنگي مورد حمايت حقوقي واقع شوند

تحقیق چرا بايد آزادي فرهنگي مورد حمايت حقوقي واقع شوند
تعداد صفحات : 245 صفحه فرمت ورد و قابل ویرایش  مقدمه چرا بايد آزادي فرهنگي مورد حمايت حقوقي واقع شوند؟ اين نخستين و اصلي‌ترين پرسش پايه‌گذار نوشتار حاضر است كه تلاش براي شرح و بسط و نيز يافتن پاسخي متناسب با آن، بندبند و بخش بخش اين نوشته را شكل مي‌دهد: اهميت آزادي‌هاي فرهنگي بر چه مبنايي استوار است كه آنرا شايستة تضمين و تامين حقوقي مي‌‌نمايد، چه مبنايي اين آزادي‌ها را به قلمرو جاودان آزاديهاي اساسي وارد مي‌كند و چرا اين آزادي‌ها به عنوان مساله‌اي براي نظام حقوق اساسي و در بطن آن مطرح مي‌شوند؟‌ بنابراين پرسش از اهميت و جايگاه آزادي هاي فرهنگي، مساله اساسي اين نوشتار است با ابتناء بر اين پيش فرض كه اساس اهميت آزاديهاي فرهنگي را مي توان در دو مبناي ارزش جستجو كرد: نخست در خود ارزش ذاتي آزاديهاي فرهنگي و ديگري در ارزش كاركردي آن يعني ارزشي كه براي ديگر مقوله‌ها دارد كه اين مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومي» و حقوق اساسي، و اين ارزش‌ ها مبناي اهميت صيانت از آزادي‌هاي فرهنگي قرار مي& …

 در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.
تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره … هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا …
Jun 13, 2020 … ث) آزار جنسی ناشی از بیتوجهی و سهلانگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت قانون مجازات اسلامي. تبصره- هرگاه بي‌توجهي و …
با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزشهای فرهنگی هر یک از ملل در مورد حمایت و رشد هماهنگ … ۱- تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو …
‌تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با … شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق …
اگر یك سازمان به حمایت باهمستان نیاز داشته باشد، رهبر چطور آن را تجهیز می‌كند؟ همه این‌ها به سبک رهبری بستگی دارد. چرا باید به سبک رهبری توجه شود؟
من به عنوان کسی که به این مسایل فکر می‌کند، معتقدم باید طوری فرهنگ جامعه را هدایت کنیم که خانم‌ها فکر نکنند باید به مردها مسلط شوند؛ چون در خانواده‌هایی که …
برابری جنسیتی به مثابه یک ترازو که در هر کفه آن یک زن و یک مرد. از جمله در مورد برابری جنسیتی و خشونت مردان علیه زنان مطالبی خواهید …
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه … این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‏‌وسیله دولت اجرا شود.
بنابراين بايد از فرهنگ اقليت ها به نام. آزادی و خودمختاری فردی محافظت شود. او در نظريه شهروندی چندفرهنگی اش. رويکردی ليبرال را در مورد حقوق اقليت های فرهنگی …

دیدگاهتان را بنویسید