ترجمه مقاله اختلالات میل جنسی در زنان

ترجمه مقاله اختلالات میل جنسی در زنان
Dennerstein L. Alexander J.L. Graziottin A. Sexual desire disorders in women in: Porst H. Buvat J. (Eds), ISSM (International Society of Sexual Medicine) Standard Committee Book, Standard practice in Sexual Medicine, Blackwell, Oxford, UK, 2006, p. 315-319 Chapter 21 Sexual desire disorders in women Dennerstein L. Alexander J.L. Graziottin A.   DefinitionHypoactive Sexual Desire Disorder is defined as absent or diminished feelings of sexual interest or desire, absent sexual thoughts or fantasies and a lack of responsive desire. Motivations (here defined as reasons/incentives), for attempting to become sexually aroused are scarce or absent. The lack of interest is considered to be more than that due to a normative lessening with the life cycle and length of a relationship [1].The complaint of low desire becomes a clinically relevant sexual disorder when it causes severe personal distress to the woman.The focus on “sexual fantasies/thoughts and/or desire” stresses the importan …

 مقاله انگلیسی ISI – با ترجمه فارسی – سال 2013 – نشریه علمی پژوهشی سکسولوژی – شامل 4 صفحه درباره موضوعات فانتزی های جنسی، اختلال میل جنسی، درمان.
اثر بخشی انواع مختلف درمان های رو در رو بد کارکردی جنسی زنان ( FSD) منجمله میل جنسی ، اختلال انگیختگی جنسی ، اختلال در اوج لذت جنسی ، درد جنسی و واژینیسم ثابت …
اختلال میل جنسی یا کاهش میل جنسی بمعنای فقدان یا عدم وجود میل جنسی برای فعالیت جنسی در مدت زمانی خاص است. فقدان عمومی میل جنسی ممکن است برای یک شریک زندگی و …
در این صفحه، تعداد 14 مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع اختلالات جنسی آرشیو شده …
Apr 10, 2021 … این مقاله توسط نغمه عثمانپور ترجمه شده است. … کم بودن میل جنسی در زنان یکی از شایع‌ترین اختلالات عملکرد جنسی است که شامل عدم علاقه و تمایل …
هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع اختلالات عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تهران است.روش کار: مطالعه به صورت توصیفی …
Dec 18, 2020 … اختلال بیش فعالی جنسی یک تمایل تمام نشدنی و بیش از حد به فانتزی‌های جنسی یا رفتار‌های جنسی … این مقاله توسط نغمه عثمانپور ترجمه شده است.
ترجمه مقاله اختلالات میل جنسی در زنان,Dennerstein L. Alexander J.L. Graziottin A. Sexual desire disorders in women.
Dec 21, 2022 … در این پژوهش، کلیه‌ی شرکت‌کنندگان، از اختلال عملکرد جنسی زنان (FSD) با علائمی از جمله میل جنسی ناچیز، مشکلات مربوط به برانگیختگی یا ارگاسم و …
Dec 28, 2022 … همچنین تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که اختلالات میل جنسی شامل از دست دادن میل جنسی یا علاقه به رابطه جنسی است؛ در حالی که اختلالات برانگیختگی …

دیدگاهتان را بنویسید