جزوه آشنايي با ترانسفوزیون خون و فرآورده هاي خوني

جزوه آشنايي با ترانسفوزیون خون و فرآورده هاي خوني
قابل توجه سوپروایزران محترم اموزشی،جزوات آموزشی لازم برای هر بیمارستانی درقالبی یکسان برای شما اماده شده است و در قالب ورد در اختیار شما قرار گرفته است. گوشه ای از این جزوه اموزشی به شرح ذیل بعنوان نمونه ذکر میشود: در قالب WORD , PDF و همراه با رفرنس و قابلیت اضافه کردن نام و اسم بیمارستان در جزوه ——————————————- نحوه تزريق فرآورده هاي خون : هر بيمارستان بايد از روش عملياتي استاندارد مكتوبي جهت تزريق فرآورده ها و عناصر خوني به ويژه در شناسايي بيمار ، كيسه خون و مستندات مربوط به آن استفاده كند . برچسب سازگاري : 1- شامل اطلاعات 2- شماره سريال 3- نام و نام خانوادگي بيمار 4- شماره پرونده بيمار 5- نام بخش بستري 6- گروه ABO و Rh بيمار 7- گروه خوني كيسه خون 8- تاريخ انقضاء كيسه خون 9- تاريخ آزمايش سازگاري .   كنترل كيسه خون : قبل از ارسال از بانك خون در هنگام تحويل و ورود به بخش يا اتاق عمل قبل از تزريق در موارد زير نبايد از واحد خون جهت تزريق استفاده نمود . در صورتي كه واحد خون بيش از 30 دقيقه خارج از يخچال قرار گيرد ، آثار و علائم نشت يا باز شدن ك …

 جزوه آشنایی با ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی. … خون يا فرآورده هاي خوني بايد از نظر گروه Rh , ABO و تاريخ انقضاء كيسه خون نشت كيسه ، رنگ غير طبيعي و …
Jul 8, 2013 … انواع فرآورده های خونی کدامند و هرکدام چه کاربردی دارند؟ در ترانسفوزیون خون و فرآورده های آن چه نکاتی باید رعایت شود؟
همو به معنای خون و ویژیلانس به معنای مراقبت است و ترکیب مراقبت از خون به عنوان … جهت دانلود جزوه آشنایی با تزریق خون و فرآورده های خونی تهیه شده توسط …
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻓﺮآورده ھﺎي ﺧﻮﻧﻲ.. ھﻤﺎن طﻮري ﻛﮫ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ. اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و آﻣﻮزش. دﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
گیرندگان خون با عوارض ناخواستة تزریق خون پیشگیري نماید. … آموزش و تدوین راهنمای مصرف خون و فرآورده های خونی« راه اندازی شد. این کمیته طی.
Sep 11, 2022 … 3- گلبول های قرمز شسته شده (Washed-Packed Red Blood Cells [W-PRBCs]):. برای تهیۀ گلبول قرمز شسته شده، گلبولهای قرمز متراکم را با استفاده از یک …
مقاله نشریه طراحی سامانه پگاه فرآورده های خونی: سامانه اتلاف گریز مراقبت … مقاله نشریه بررسی نحوه تزریق خون در بیماران تحت درمان با خون و فرآورده های خونی.
آشنایی کلی با سیستم اطالعات بیمارستان ) شفا( … قسمتها رویت میگردد و با حرکت موس بر روی هر قسمتی توضیح آن قسمت رویت میگردد … تزریق خون و فراورده های خونی.
عنوان و نام پدیدآور, توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت در کاربرد بالینی خون و فرآورده های خونی با نگاهی ویژه در بخش های زنان و زایمان، سوختگی، جراحی و اطفال/ …
آشنایی با الایزا · انتقال خون · جزوه ی اصول مقدماتی و تکنیکی کشت سلول · محاسبات شیمیایی و کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی · ﺳﺎﺧﺖ هم ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟﺰ.

دیدگاهتان را بنویسید