دانلود تحقیق سكه شناسي

دانلود تحقیق سكه شناسي
تعداد صفحات : 44 صفحه دانلود تحقیق سكه شناسي يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل مختلف مقدمه سكه شناسي بخشي از تاريخ هنر هر دوران پژوهشگران توانسته اند با استفاده از مجموعه عناصر موجود در سكه برخي از گوشه هاي تاريك و مبهم و تاريخ و فرهنگ جهان را روشن نمايند. سكه هر دوره نمادي از مذهب، آداب و رسوم، خط و زبان، چگونگي وصعيت اقتصادي و اجتماعي و هنري آن دوره بوده است. به معني ديگر مي‌توان گفت كه سكه شناسي به عنوان يكي از شاخص هاي شناسايي ميراث فرهنگي ملل همواره از جايگاه ويژه اي در مطالعات تاريخ برخوردار بوده است. هريك از عوامل تشكيل دهنده سكه: نوع فلز: نقشها و نگارها، علائم روي سكه، محل ضرب، تاريخ ضرب، ابزار ضرب و … به لحاظ علمي، در شناخت تاريخ، فرهنگ و هنر و نيز اقتصاد هر دوره تاريخي، نقش عمده اي دارد. (طالبي، 1373، ص 9) از ديد تاريخ نويسي، سكه هاي كهن ارزش آن نوشته هاي سنگي را دارد كه بدست آمده است. سكه ها سندهاي دست نخوردة تاريخ هستند كه از زمان باستان بازمانده اند، اگرچه سكه چيز كوچكي است و هر كدام جز يك يا دو جمله را دربرندارد، اما جبران اين تفاوت را فراواني آنها …

 شاهان صفویه با ضرب سکه در متصرفات جدید، مذهب ، فرهنگ ، سیاست و هنر خویش را … مقاله نشریه: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران » بهار و تابستان 1392 شماره2.
فهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه سکه_شناسی. … کلیدواژه ها: سمرقند سامانیان سکه شناسی اسحاق بن احمد نصربن احمد. مقاله … چکیده مقالات مرتبط
تحقیق و بررسی در باره سکه های اسلامی و چگونگی پیدایش آن در جهان اسلام، به نوبه … دانلود · نسخه انگلیسی. عنوان: سه گفتار مقدماتی درباره ی سکه شناسی ساسانی.
دانلود متن کامل … دانلود: 337. استناد: اطلاعات مقاله نشریه … این مقاله در سه بخش جداگانه, به مسائل عمومی و بنیادی سکه شناسی ساسانی می پردازد تا …
تحقیق و مطالعه در هر قسمت از آثار کھن مملکت ما نه تنها تاریخ گذشته این سرزمین را روشن می سازد ، بلکه به تغییر و تحول تاریخ تمدن دنیای قدیم و ارتباطی که بلل از …
نشریه: پژوهش های ایرانشناسی … دانلود متن کامل … این مقاله در سه بخش جداگانه, به مسائل عمومی و بنیادی سکه شناسی ساسانی می پردازد تا خوانندگان فارسی زبان …
می‌خواهید «ترب» را روی گوشی خود نصب کنید؟ بله، نصب شود. خیر. bordered_logo. فروشنده‌ها. محصولات مشابه. تصویر دانلود تحقیق نقوش و خطوط روی سکه های دوره …
حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه سکه شناسی · دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۱۰۴. آرشیو. آرشیو شماره ها: ۲۷ …
دانلود مقاله از سایت نشریه رایگان است. این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند. نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام در سال 1400، هزینه ای بابت چاپ …
کلید واژه ها: دینار و درهم مسلمانان و ضرب سکه معروفترین سکه ها سکه های خلفای فاطمی. حوزه های تخصصی: … شناسی تاریخ اسلام · دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۲۶۸ …

دیدگاهتان را بنویسید