دفتر تمرین سیستمی رسیدن به 5 خواسته اصلی زندگی در راستای قانون جذب ( ویژه دانش پذیران اساتید جذب )

دفتر تمرین سیستمی رسیدن به 5 خواسته اصلی زندگی در راستای قانون جذب ( ویژه دانش پذیران اساتید جذب )
ارزش ابزار مناسب برای رسیدن به هر خواسته ای را بدانیم!!    قانون جهان این است که نعمت و ثروت و سلامتی به صورت کاملاً طبیعی وارد زندگی ما شود ، فقط کافیست که در برخورد با تضاد ها ، باکنترل ذهن، درخواست‌های خود را با فرکانس مناسب به جهان ارسال کنیم و با احساس خوب و کنترل نجواهای ذهنی ، آماده دریافت آن نعمت ها در زندگی خود باشیم.   متاسفانه به خاطر تاثیرات مطالب خلاف این قانون که از کودکی توسط خانواده، جامعه، مدرسه و غیره به ذهن ما وارد شده است و باورهای محدود کننده ای که مثل سیمان به ذهن ما چسبیده است ،ما را از رسیدن به این خواسته ها دور نموده است.   برای تغییر آگاهانه این باورهای محدود کننده و رسیدن به خواسته ها ، باید تلاشی مضاعف انجام دهیم و جهاد اکبری را شروع کنیم تا بتوانیم به هر خواسته ای که می خواهیم و ناشی از تضاد های زندگی ماست، در سریعترین زمان ممکن و آسان ترین راه برسیم و این طبیعی ترین روش ممکن جهان و خداوند برای رسیدن به خواسته های ما است.   بسیاری از شما عزیزان مثل خود من سالیان سال است که به این مطالب مهم رسیده‌ایم، که ما خالق زند …

 Feb 27, 2021 … به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سومین سوگواره بین المللی حریم فاطمی در دانشگاه صنعتی قم آغاز به کارکرد. این سوگواره در چهار بخش ادبی (داستان کوتاه …
Sep 1, 2017 … روایات شیعه و سنی مملو از بشارات پیامبر(صلی الله علیه و آله) به آمدن حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)است. موعود باوری در طول حیات تاریخی …
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻗﻠﻪ. ﻫﺎي رﻓﻴﻊ ﻋﻠﻢ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه. اوﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﺟﻬﺎن آرﻣﺎ. ﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻨﻲ اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ در ﺳﺎﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺶ. در ﺳﺎﻳﻪ داﻧﺶ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ …
بیشتر عضوي از خانواده بزرگ دانشگاه بدانند و در رسیدن به اهداف کالن دانشگاه اهتمام بیشتري … و جذب دانش آموزان مستعد و تشویق آنها برای تحصیل در.
فدراسیون در مورد اصول اخالقی است و انتخاب ارتباط من به عنوان کوچ، با … زندگی خودم هستم و این قدرت را دارم که با تغییر در خودم نتایج دلخواه بیشتری. به سمت …
نقطه آغاز بحث های مربوط به منابع انسانی در سازمان ها، جذب و استخدام کارکنان … در این دوره آموزشی دانش پذیران با تئوری‌های نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها …
صادقعلــی، می تــوان این طــور گفــت: – وجــدان کاری داشــتن احســاس مســئولیت فــردی و اجتماعــی بــه. ویــژه شــغلی و ســازمانی اســت.
برای مشاهده دوره مورد نظر خود، لطفا در سایت آموزگاه جستجو کنید. ١- آموزش تزریق ژل و ژل پیشرفته به روش MD CODES و بوتاکس ،لیفت نخی،مزوتراپ.
… اه انقل خاط زندگی وض مختلف شبکه میگو اراي ##یز ##ضی کال کشاور قابل ندارد … نح باشید دیده متاسفانه سرمایهگذاری جوانان لیگ ##داف جذب ##اهده مسيله انس …
که باید در اهداف عملی دانشگاه موردتوجه قرار گیرد جهت دهی جامعه به سوی دانش محوری. سخن سردبیر. مسعود فکری ▫. دانشیار دانشگاه تهران و مدیرکل دفتر سیاست گذاری …

دیدگاهتان را بنویسید