رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال فایل ورد 77 صفحه

رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال فایل ورد 77 صفحه
در روان شناسي شخصيت و روان شناسي اجتماعي مباحث جنجال برانگيزي مطرح مي شوند كه اين مباحث جذابيت خاصي را براي محقق ايجاد نموده و زمينه هاي مساعدي را براي پويايي تحقيقات بنيادي و كاربردي فراهم ساخته اند . يكي از موضوعاتي كه همواره توجه روان شناسان را به خود جلب مي كند بحث پيشرفت تحصيلي است و همچنين عدم پيشرفت تحصيلي (افت تحصيلي) كه امروز يكي از موضوعات كنفرانس ها و سمينارها مي باشد . در اين پژوهش هدف آن است كه عوامل متعددي كه در پيشرفت تحصيلي موثرند نام برده شود و رابطه پيشرفت تحصيلي و عزت نفس مورد بررسي قرار گيرد . در طول صد سال گذشته نيز بسياري از روانشناسان اين نظر را پذيرفته اند كه انسان داراي يك نياز به عزت نفس مي باشد (مانند آدلر ، آلپورت ، راجرز ، ساليوان ، كارن هورناي ، جيمز ، مزلو ، مورفي ، رانگ ) از ميان اين افراد كارن هورناي روشي را كه افراد تلاش مي كنند بواسطه آن يك خود پنداره مطلوب از خود بدست آورده و از آن محافظت و دفاع نمايند را مورد بحث قرار داده است . …

 لوکس فایل. اسلام آباد غرب. ☆۴.۶ (۲ سال در ترب) … رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال فایل ورد 77 صفحه. ۲۵٫۶۲۰ تومان. در لوکس فایل.
رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال 77 ص … فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 20 تقدیم به رهروان راه علم …
جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان شاهد و ایثارگر دوره دوم متوسطه استان یزد در سال تحصیلی 96- 1395 به تعداد 207 نفر است و با توجه به جدول مورگان 132 …
فرمت فایل: ورد- Word مرجع فایل – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 13فن آوري اطلاعات, … رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال 77 ص.
جامعه ی آماری کلیه ی دانش آموزان دختر پایه نهم شهرستان —– می‌باشد که تعداد آنها 1560 نفر می باشدکه با توجه به جامعه در دسترس 3 مدرسه انتخاب که تعداد 61 نفر می …
رابطه عزت نفس وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر 15 تا 18 سال 77 ص. فرمت فایل: ورد – Word کتاب سبز – قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 112مقدمه : مردم معدن هايي هستند …
هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری …
رواﻧﻲ و ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دﺧﺘﺮ efficacy in … ﻋﺰّت ﻧﻔﺲ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن، ﻧﻔﻮذ واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻴﺰان ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻮدن و ﺳﻼﻣﺖ روان. ﺗﺎ ﭼ.
نمونه پژوهش 60 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه اول بود که به صورت نمونه‌گیری … یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه دارد و بر سلامت روانی آنها اثرگذار است.
ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﻨﻔﻲ دارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ. داﻧﺶ. آﻣﻮز. اﻧﻲ ﻛﻪ. از اﺿﻄﺮاب رﻳﺎﺿﻴﺎ. ت رﻧﺞ. ﻣﻲ. ﺑﺮﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻛﻤﻲ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ …

دیدگاهتان را بنویسید