كتاب تعميرات واحد كنترل الكترونيك ecu

كتاب تعميرات واحد كنترل الكترونيك ecu
کتاب تعمیرات علمی عملی واحد کنترل الکترونیک از فتوشابلون تا مدار گسترده این کتاب در 172 صفحه با محتویات الکترونیک مقدماتی مختصر در حد بسیار ساده . عیب یابی واحدهای کنترل الکترونیک خودرو u .c e . و بیش از صد تصویر رنگی که هر تصویر مشخص کننده عیب هایی از واحد کنترل الکترونیک و همچنین مدار گسترده  circuit diagram و نقشه بلوک دیاگرام  block diagram با شرح کامل مدارها و شرح و عملکرد ای.سی  i.c موجود در بیشتر واحدهای کنترل وشناسایی پایه های هر  ای . سی  .و عیب یابی کامل علمی و عملی همراه با نقشه و فتوشابلون های رنگی (از تلق جدا از کتاب) برای ان گروه از واحدهای الکترونیک که پوشیده از فم میباشد نوشته شده است ضمنا در مورد تعمیر اضطراری رله دوبل .و روش  تغییر کیلومتر خودرو . حذف کد خودرو . افزایش شتاب . حذف سویچ .و خاموش کردن چراغ ایر بگ مطالبی گفته شده . استفاده از این کتاب در هر سطحی از معلومات شما را قادر به عیب یابی و تعمیر واحد کنترل الکترونیک میکند  این مجموعه . به دانشجویان فنی . تعمیرکاران و تنظیم موتوریها . تعمیرکاران ای . سی .یو و کلیه علاقمندان به ت …

 كتاب تعميرات واحد كنترل الكترونيك ecu. كتاب تعميرات واحد كنترل الكترونيك ecu. کتاب تعمیرات علمی عملی واحد کنترل الکترونیک از فتوشابلون تا مدار گسترده.
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ (Electronic Control Unit) – 4-1-2 … ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ، ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ.
Jul 23, 2016 … اتومبيلهاي انژكتوري اساساً داراي سه مجموعه به نامهاي حسگرها SENSORs)) ، عملگرها (ACTUATORs) و واحد كنترل الكترونيك (ECU) هستند .
ﻛﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ECU ( ﻃﺮﺡ ﺯﻳﻤﻨﺲ ) ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ … ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ، ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ.
جزییاتفهرست مطالب * پيشگفتار * فصل اول : واحد كنترل الكترونيك موتور Ecu و سنسورها … فصل پنجم : تعميرات و IC هاي Ecu 52000 SAGEM * فصل ششم : Ecu s2000VALEO …
1-1-1-7- ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ECU ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﺵ … ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ، ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ.
جزییاتفهرست مطالب كتاب * فصل اول: الكترونيك عمومي * فصل دوم: نكات لازم و ضروري جهت امور عملي برداشتن و جاگذاري قطعات از روي برد * فصل سوم: نحوه خواندن ديتاشيت …
ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ … 8 – ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﻴﺖ ﮔﺎﺯ (ECU) : ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ،.
جزییاتفهرست مطالب * فصل اول: پيشگفتار * فصل دوم: واحد كنترل الكترونيك موتور (ecu) و سنسورها * فصل سوم: سيستم جرقه زني * فصل چهارم: سيستم سوخت رساني * فصل …
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ … ﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب. رد ﺟﻠﺐ ﻧﻈـ … ECU. ﻫﻨﻤﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮات. ﻛﻨﺘﺮل. ﻋﻤﻠﻜ. ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜ. ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜ. ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻜ.

دیدگاهتان را بنویسید