مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 – Beating Minor Openings

مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 - Beating Minor Openings
GM Repertoire 19 – Beating Minor OpeningsA GM repertoire against everything except 1.d4 and 1.e4 مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی جلد 19: شکست دادن شروع بازی های فرعی مجموعه ای کامل در برابر شزوع بازی هایی بغیر از 1d4-1e4توسط ویکتور میخالفسکی.فرمت:pdfنسخه اورجینالتعداد صفحات : 584انتشارات : 2017  دانلود صفحات نمونه. (پی دی اف)  شکست دادن شروع بازی های فرعی، مجموعه گشایشی (رپرتوار) در سطح جهانی را برای سیاه در برابر هر حرکت اول معقول سفید به غیر از 1.d4 و 1e4 ارائه می کند. استاد بزرگ ویکتورمیخالفسکی طرفدار یک رویکرد بلند پروازانه با سیاه است که با هدف اشغال مرکز به و مبارزه برای برتری پرداخته و تنها به دنبال تعادل صرف – تا آنجا که ممکن است- نبود. مهم ترین حرکات پوشش داده 1.c4 و 1.Nf3 هستند. را در برابر دومی، میخالفسکی به دنبال طیفی از پاسخ ها برای سیاه است تا بازی را به شروع بازی های معمول پیاده وزیر انتقال دهد . در نقد کتاب قبلی میخالفسکی برای انتشارات چس کوالیتی، استاد ببن الملی جان کاکس اظهار داشت: “با توجه به هدفی که این کتاب برای خود تعیین کرده، من فکر نمی کن …

 مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 – Beating Minor Openings. دسته بندی : کتاب و جزوه.
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 – Beating Minor Openings. دسته بندی : کتاب و جزوه.
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 GM Repertoire 19 – Beating Minor OpeningsA GM repertoire …
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 – Beating Minor Openings. دسته بندی : کتاب و جزوه.
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 GM Repertoire 19 – Beating Minor OpeningsA GM repertoire …
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 GM Repertoire 19 – Beating Minor OpeningsA GM repertoire …
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 – Beating Minor Openings, 18,500 تومان 14,500 تومان.
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 – Beating Minor Openings. دسته بندی : کتاب و جزوه.
مجموعه شروع بازی آمادگی برای استاد بزرگی شکست دادن شروع بازی های فرعی Grandmaster Repertoire 19 GM Repertoire 19 – Beating Minor OpeningsA GM repertoire …
Feb 26, 2021 … … Movement Restriction Order (MCO) to help alleviate the spread of the COVID-19, social gathering and festivities have been put on hold.

دیدگاهتان را بنویسید