مقاله بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی

مقاله بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی
فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات : 27 صفحه بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی توسعهعده ای بنا بر فرآیندی بودن توسعه آن را به معنای تغییر از مرحله ای به مرحله دیگر می دانند.در این رابطه زاکس(Zax) می گوید:«توسعه فرایندی است که طی آن قابلیتها یا تواناییهای موجود زنده تحقق یافته و آن شی یا موجود زنده به حالت طبیعی و کامل خود درمی آید.براساس همین استعاره است که تعیین هدف و سپس برنامه توسعه میسر گشت.»تقی آزاد ارمکی،1386،ص3بروکفیلو(Brocphilo) در تعریف توسعه می گوید:«فرایند عمومی موجود در این زمینه این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر ،بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.»مصطفی ازکیا،1374،ص 7و8مصطفی ازکیا نیز در کتاب خود می نویسد:«به عقیده من توسعه به معنی کاهش فقر،بیکاری،نابرابری، صنعتی شدن بیشتر،ارتباطات بهتر،ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری می تواند باشد.» پیشین ، ص8برنشتاین(Breshtine) می گوید:«جنبش برای ایجاد توسعه همراه با بار ارزشی خواهد بود که معدودی با آن مخالف …

 تصویر 5 خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و. 5 خرید و دانلود تحقیق: بررسی انواع دیدگاه های توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 26 …
روش تحقیق در این مقاله از نظر نوع تحقیق ، تاریخی است، از آن رو که به بررسی … تاثیر فراگیری بر توسعه اقتصادی, اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی به ویژه بر کشورهای …
بررسی نقش توسعه اجتماعی- فرهنگی در ارتقای آگاهی زنان نسبت به مسائل سیاسی … بررسی جامعه شناختی رابطه بین انواع سرمایه و الگوی مصرف انرژی برق با تأکید بر …
پدیده‌ای که در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … چالشهای جهانی آموزش و پرورش در قرن بیستویکم را میتوان ناشی از دیدگاههای نو به …
در زمینه ی نقش دولت در توسعه دیدگاه های مطرح شده به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم اند. کسانی که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن …
ماهنامه جامعه شناسی سیاسی ایران (PSI) … مقالات آماده انتشار · شماره جاری … توسعه بر مبنای فرهنگ سازی اقتصادی و دلالت های آن بر جامعه ایران.
کلید واژه ها: توسعه سیاسی تحزب تشکلهای سیاسی فرهنگ سازان جامعه کابینه های حزبی و … مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم).
May 18, 2017 … این پژوهش جهت بررسی و مقایسه شاخص های فرهنگی، اجتماعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و معماری بین کشور ایران و ترکیه انجام گردید.
رشد اقتصادی، نهادها و جهانی شدن؛ بررسی کتاب یک علم اقتصاد، تجویزهای بسیار. نویسنده : میرجلیلی، سیدحسین ؛. مجله : پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم …
مقاله حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی می‌باشد و از برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و داده‌های آماری نهادهای ذیربط بهره‌گیری …

دیدگاهتان را بنویسید