پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر سطح روی بر مقدار فسفر و روی در کشت شنی سویا (14 اسلايد)

پاورپوينت دانشگاه تهران- بررسی تاثیر سطح روی بر مقدار فسفر و روی در کشت شنی سویا (14 اسلايد)
افزایش فسفر  بر متابولیسم روی در گیاهان مختلف تاثیر می گذارد  که این تاثیر از  طریق کاهش جذب روی توسط ریشه گیاهان صورت می پذیرد. بر طبق بررسی های انجام شده مقدار کمی روی برای استفاده فسفر توسط گیاهان لازم می باشد. اگرچه رشد منابع رایج تغذیه گیاهان در سال های اخیر باعث پیدایش تحقیقات گسترده ای در زمینه استفاده از فاضلاب های شهری ، زغال سنگ ، کود های دامی و….. شده است. …

 گروه بندی از روی عادت رشد و شکل و نوع ساقه هوایی : … در فصل بهار هر یک از این گیاهان جدید را همراه با مقداری ریشه جدا کرده در محل دیگری کشت می کنند.
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮه ﻣﻌﺪﻧﻲ و. M. javanica. روي ﮔﻴﺎﻫﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ. ارﻗﺎم ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
… تن ##دی حال یکی ##مای ##رای افز روی ##خی ##اص ساخت ##قه گذ اش ##هایی باشد … محمد پاس تشکیل ##کنون قانون چون سطح حوز نتی ##ازم خانو صنعت بررسی گی ##جا …
گلسنگها در حاصلخیزی خاک، و رشد گیاهان روی آن، ایجاد خاک از سطح صخره سنگهای لخت یا قلوه سنگها تاثیر داشته و از طرفی به عنوان منبع غذایی، مصالح لانه سازی، …
در این طرح به بررسی کامل کشت هیدروپوینک و شرایط لازم جهت کاشت داشت و … امروزه که ایجاد اشتغال و تولید بیشتر در کنار بهره روی بهینه از منابع آب و خاک )به …
بهره 66555. فرهنگي 65167. نقش 64942. بار 64284. نه 63779. سطح 63735. سوی 63571. موضوع 62541. وزير 62360. بی 62165. روی 61997. شهرستان 61954. بدون 61898.
مقايسه عملكرد سيستم هاي آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي بر روي درختان پسته … سطح خاك و فاصله يك متري از تنه درختان پسته در خاكهاي لومي شني تا شني لومي توصيه …
مقايسه عملكرد سيستم هاي آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي بر روي درختان پسته … دكتر صدرالاشرفي استاد مهندسي اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران در معرفي اين علم …
مقايسه عملكرد سيستم هاي آبياري قطره اي سطحي و زيرسطحي بر روي درختان پسته … از سطح خاك و فاصله يك متري از تنه درختان پسته در خاكهاي لومي شني تا شني لومي …

دیدگاهتان را بنویسید