پاورپوینت آترواسكلروز

پاورپوینت آترواسكلروز
تعداد اسلاید : 10 اسلاید بسم الله الرحمن الرحيم بيماری عروق کرونر (CAD): عضله قلب بايد دارای خونرسانی کافی باشد . هنگامی که يک شريان کرونری تنگ يا مسدود باشد ، ناحيه ای از عضله قلب که بوسيله آن شريان خونرسانی می گردد دچار ايسکمی می شود ، مهمترين مشکلات ناشی از کاهش خونرسانی عضله قلب آنژين صدری ، نارسائی احتقانی (CHF) وMI می باشد .آترواسکلروزدر برگيرنده يک پاسخ التهابی با جراحت ديواره شريان و تغيير خواص بيولوژيک و بيوشيميايی ديواره ی شريانی می باشد . اين تغييرات با رسوب رگه های چربی و اسيدهای چرب روی انتهايی ديواره شريان شروع می شود . ساختمان طبيعي شريان از 3 لايه تشکيل شده است: 1- انتيما 2- مديا 3-ادوانتياآنترو اسکلروز با معيار های زير مشخص می شود :1- رسوب مواد حاوی چربی 2- افزايش تعداد سلولهای عضله صافپاتوفيزيولوژي اترواسکلروز :االتهاب وحضور ماكروفاژ–فاگوسيتوز چربي-تبديل به سلولهاي جوش- ماكروفاژهاي فعال-مواد بيوشيميايي ازاد كرده-بروز صدمه بيشتر به اندوتليوم و تجمع پلاكت و شروع تشكيل لخته –پروليفراسيون سلول صاف ديواره-تشكيل بافت فيبري دور بافت چربي مرده-اين بافت آتروما يا پ …

 پاورپوینت بیماری آترواسکلروز … می‌خواهید «ترب» را روی گوشی خود نصب کنید؟ بله، نصب شود. خیر. bordered_logo …
Oct 25, 2019 … … شریان کرونر شایعترین بیماری است که باعث مرگ و میر می شود و علل مختلفی می تواند داشته باشد که مهمترین علت آن آترواسکلروز می باشند پاورپوینت.
Jul 1, 2022 … Arteriosclerosis occurs when the blood vessels that carry oxygen and nutrients from the heart to the rest of the body (arteries) become thick …
پاورپوینت آترواسکلروز پیشگیری اپیدمیولوژی. 27 صفحه که شامل اناتومی عوامل تاثیرگذار مثل دیابت سیگار چاقی انواع نمودار های اماری جهت مقایسه و… می باشد.
Nov 6, 2020 … Angina (chest pain from reduced blood flow to the heart muscle); Carotid artery disease (plaque in neck arteries supplying blood to the brain) …
Nov 1, 2021 … Atherosclerosis — or hardening of the arteries — is the leading cause of heart attacks, strokes, and peripheral vascular disease.
ورزش و آترواسکلروز. تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را … تصلب شرایین یا آترواسکلروز | علل، علائم، پیش گیری و تشخیص … آموزش پاورپوینت.
Atherosclerosis is the narrowing of arteries due to plaque buildup on the artery walls. Arteries carry blood from the heart to the rest of the body. A thin …
Atherosclerosis is a pattern of the disease arteriosclerosis in which the wall of the artery develops abnormalities, called lesions.
اینترنت اشیای نانو؛ تشخیص خطا؛ منطق فازی؛ مطالعه درون تراشه ای؛ آترواسکلروز. درسهای مرتبط : اینترنت اشیا … سفارش پاورپوینت این مقاله.

دیدگاهتان را بنویسید