پاورپوینت آماده; انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی

پاورپوینت آماده; انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 21 اسلاید انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی مقدمه : انواع نمونه هایی که به آزمایشگاه منتقل می شود . 1- خون کامل 2- خون منعقد شده یا لخته 3- نمونه مدفوع 5- نمونه مایعات بدن مانند CSF و … 6- نمونه قارچی 7- نمونه خلط 4- نمونه ادرار 8- نمونه های بافتی نمونه ها وارد بخشهایی می شوند که شامل 1- بخش بیو شیمی و هرمون شناسی انتقال و نگه داری نمونه لخته و فرایند لختهدر عرض 20 تا 30 دقیقه می باشد چند مثال از نمونه های بیو شیمی و هرمونی انتقال و نگهداری یونیزه نگهداری AST نگهداری ALT نگهداری LDH CKMB یا CK2 نگهداری ALP آمیلازیا دیاستاز کولین استراز سروپلاسمیس الکل اتانل کتونها سیکلوسپوریس یا ساندیمون دیگوگسین TSH ADH ACTH ِ GRH FSH , LH پرولاکتین FT4 FT3 یا T3 آزاد T3 T4 G.H T3uptik کلسی تونین کوریتزول آلد سترون آندرستن دیون DHEA آدرنالین یا آپی نفرین و نورآدرنالین استروژن و استرادیول E2 پروژسترون HIAA هیدروکی اندول استیک اسید HCG حمل و نقل آزمایشات خون برای آزمایشات انتقادی نحوه گرفتن نمونه نمونه هایی که باید ریجکت …

 405 – پاورپوینت آماده: انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی – 21 اسلاید. ۳۱٫۹۸۸ تومان. در لوکس فایل · تصویر پاورپوينت دانشگاه تهران- انتقال و تجمع کادمیم …
دستور العمل میریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکی … دستورالعمل جمع آوری، انتقال، آماده سازی و نگهداری نمونه ها برای آزمایشات مولکولی.
پاورپوینت آماده: بررسي سنتز نانوذرات دي اکسيد تيتانيوم ترکيب شده با پلاتين سريا … 405 – پاورپوینت آماده: انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی – 21 اسلاید.
وسايل مورد نياز نمونه‌گيری و نگهداری نمونه ها موجود باشد. … چنانچه در مرکز نمونهگيری امکان آماده سازی نمونههای خون نبود، نمونه خون و نمونه ادرار جمعآوری …
تگ های مجموعه. تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … پاورپوینت آماده انتقال و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی
Jul 28, 2015 … ۲- شیشه کشت خون آماده شده و درپوش آن برداشته می شود. … نگهداری و انتقال: مطابق راهنمایی کارخانجات سازنده محیط های کشت خون بعد از تلقیح خون …
توضیحات. توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد. پاورپوینت آماده , حفاری چاه های عمیق و …
انواع نمونه های مناسب ارسالی به آزمایشگاه ؛ محیط های کشت مناسب و نحوه انجام آزماای … ( محیط مناسب جهت نگهداری و انتقال مدفوع مای باشاد.
كتاب راهنماي نگهداشت تجهيزات آزمايشگاهي عنوان و نام پديدآور: … نگهداري پاية الكترودها … به 384 است كه مقدار مصرف نمونه و محلول هاي مورد استفاده.
Jan 2, 2020 … آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻇﺮوف. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﺮداري. 4. 1-2-5-. روش. ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب … ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﺮف دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻲ.

دیدگاهتان را بنویسید