پاورپوینت آماده; بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی

پاورپوینت آماده; بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 22 اسلاید بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی مشارکت مدنی عبارت است درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی متعدد،به نحو مشاع،به منظور انتفاع، طبق قرارداددر مشارکت مدنی بانک جهت امور بازرگانی ،ساختمانی، صادرات، واردات و… با مشتریان مشارکت می نماید و سود حاصله طبق قرارداد و بر اساس سهم تقسیم می نمایند.مشارکت حقوقی،جهت تامین قسمتی ار سرمایه های واحد های تولیدی،بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس و دایر به کار گرفته میشود که بانک با خرید سهام شرکت ها مبادرت به مشارکت حقوقی می نماید.مشارکت در تعریف بانکداری اسلامی نوعی اشتراک بین بانک اسلامی و مشتریان آن است که به موجب آن هر دوطرف در سرمایه شراکت به طور مساوی یا متفاوت به منظور تاسیس یک پروژه جدید یا سهیم شدن در یک پروژه موجود شریک میشوند و به وسیله آن هر طرف صاحب سرمایه بر مبنای ثابت یا نزولی میشود و سهم خود را از سود خواهد داشت.در هر صورت ،زیان به نسبت سرمایه تسهیم می شود.رویه دیگری در این زمینه مجاز …

 960 پاورپوینت آماده: بررسی تطبیقی استاندارد عقد مشارکت و بانک مرکزی AAOIFI در موسسات اسلامی. طبق استاندارد حسابداری شماره 4 موسسه مالی اسلامی سهم بانک …
تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی با استانداردهای بانکهای ایران در عقد مشارکت مدنی.
3. فرانك، رابرت اچ،. اقتصاد خرد. ، ترجمه حميد آماده و ذكريا فرج. زاده، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائي،. 1390 . منابع. مرتبط: .1. نيکلسون، والتر و كريستوفر …
استانداردهای حسابداری و مقررات بانکی: برخی از اثرات واگرایی (نشریه الزویر) … افشا با استانداردهای حسابداری مالی AAOIFI مقایسه ای بین بانک های اسلامی بحرین …
تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، 1369 – 1378. شهید اول ، محمدبن مکی ، 734-786ق. قواعد فقه / مصطفی محقق داماد, تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ، – …
تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط …

دیدگاهتان را بنویسید