پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد – ACUTE PYOLONEPHRITIS – یافته های بالینی و درمان

پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 27 اسلاید بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد – ACUTE PYOLONEPHRITIS – یافته های بالینی و درمان تعریف بیماری عفونت باکتریائی مجاری ادراری فوقانی بخصوص کلیه ولگنچه کلیه درزنان بیشتر از مردان بوقوع می پیوندد.عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2 درصد از زنان حامله رخ می دهد. عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2درصد از زنان حامله رخ می دهد.پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد. به دودسته حادومزمن تقسیم میشود که ممکن است ساده ویا پیچیده باشد :پیلونفریت حاد ناشی از حضورشدید عفونتپیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد. عوامل موثردرپیچیدگی(complication)پیلونفریت مجاری ادراری غیرطبیعی مثل:سنگ های ادراریریف …

 پاورپوینت آماده: بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد – ACUTE PYOLONEPHRITIS – یافته های بالینی و درمان – 27 اسلاید عوامل موثردرپیچیدگی(complication)پیلونفریت …
تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد ACUTE PYOLONEPHRITIS یافته های بالینی و درمان
پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد – ACUTE PYOLONEPHRITIS – یافته های بالینی و درمان مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است …
تدوین /بازنگری برنامه آموزشی رشته تخصصی بالینی بیماریهای داخلی در دیماه … به عبارتی دیگر طب داخلی به معنی دست یافتن به علت ایجاد علائم و نشانه های بیماری …
پاورپوینت آماده: بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد – ACUTE PYOLONEPHRITIS – یافته های بالینی و درمان – 27 اسلاید عوامل موثردرپیچیدگی(complication)پیلونفریت …
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ. ﺗﺼﻤﯿ. ﻤﺎت درﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻬﺒﻮدى. ﻣﺮگ. ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت. ﺧﺎﻧﻮاده، اﻫﺪاف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻫﺪاف. ﮐﺪﮔﺬارى ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻠﯽ. اوﻟﻮﯾﺖ. ﻫﺎى ﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

دیدگاهتان را بنویسید