پاورپوینت آماده: بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی

پاورپوینت آماده: بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 25 اسلاید بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی 1- ويروس پيچيدگي برگ چغندر روی جالیز Curly top virus (CTV)  CTV ا ز لحاظ اقتصادي يكي از مهمترين ويروس هاي گياهي است، اين ويروس در سال هاي دهه 1920 منابع قند سازي از چغندر در غرب آمريكا را به بر شكستگي كشانيد.تا حدود سال1958 تصور مي شدكه اين ويروس محدود به آمريكا است. در اين سال CTV از تركيه ودر سال 1968 از ايران گزارش گرديد.در حال حاضر اين ويروس يكي از مهمترين ويروس هاي چغندر قند و گوجه فرنگي در فارس است . دامنه ميزباني  CTV دارا ي دامنه ميزباني ، بسيار وسيعي است علاوه برچغندر قند ساير گياهان خانواده CHENOPODIACEAE) )، وبسیاري ديگر از گياهان خانواده SOLANACEAE )بخصوص گوجه فرنگي )، انواع گياهان خانواده LEGUMINOSE ، بسياري از كدوئيان، چليپائيان، گياهان خانواده COMPOSITAE وغيره به اين ويروس مبتلا مي شوند. چنانچه بوته هاي چغندر قند در مرحله گياهچه به CTV مبتلا شوند،اغلب از بين مي روند. درگياهان مسن تر علائم مختلفي به ظهور مي رسد كه عبارتند از تا …

 پاورپوینت علائم بیماریهای فضای سبز. ۴۶٫۵۶۹ تومان. در لوکس فایل · تصویر پاورپوینت آماده: بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی.
584 – پاورپوینت آماده: بررسی جامع تمدن بین النهرین – تمدن اکد (کلده آکاد) … 581 – پاورپوینت آماده: بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی – 25 …
پاورپوینت آماده بررسی جامع بیماری بلاست برنج – آلودگی بیماری و تاثیر مواد غذایی بر … پاورپوینت آماده بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی
پاورپوینت مینوزها ، مینوز ها شامل انواع مختلفی از آفات , اعم از شب پره مینوز گوجه … چگونگی ایجاد خسارت, علائم و نشانه بیماری با یکدیگر متفاوت بوده و اثرات …
تگ های مجموعه. تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … پاورپوینت آماده بررسی علائم انواع بیماریهای ویروسی گیاهان جالیزی
Sep 18, 2022 … علائم یا نشانه‌های انواع بیماری‌های گیاهی. علائم بیماری‌ها در پاسخ به عوامل بیماری‌زا در گیاه ایجاد می‌شوند. اولین گام در تشخیص بیماری، شناسایی …
توضیحات · سفیدک داخلی یا دروغین (Peronospora parasitica) · لکه برگی تربچه( Cercospora brassicicola) · تورم قارچی ریشه تربچه (Plasmodiophora brassicae) · پوسیدگی …
Apr 13, 2022 … دروس دانشگاهی رشته گیاه پزشکی تا چه میزان نیازهای بازار کار را مرتفع می‌کنند؟ … ویروس‌ها، حشرات، قارچ‌ها و بیماری‌های گیاهی حاصل از آن‌ها.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰي و ﺟﺎﻟﯿﺰ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ … ﮔﯿﺎﻫﯽ. : ﻗﺎرچ. ﻫﺎ،. ﺷﺒﻪ. ﻗﺎرچ. ﻫﺎ،. ﺑﺎﮐﺘﺮي. ﻫﺎ،. ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ. و. وﯾﺮوس … ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺧﺎك.
۲ــ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ. ۳ــ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ. ۴ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ از اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎرى ﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﻰ را ﺟﻤﻊ آورى ﮐﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید