پاورپوینت آماده; بررسی فرآیند جوشكاري و خطرات ارگونومی در هنگام جوشكاري

پاورپوینت آماده; بررسی فرآیند جوشكاري و خطرات ارگونومی در هنگام جوشكاري
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 15 اسلاید بررسی فرآیند جوشكاري و خطرات ارگونومی در هنگام جوشكاري انواع جوشکاری جوشکاری با برق دستی SMAW جوشکاری برق با گازهای محافظ برق MIG MAG TIG جوشکاری پلاسما جوشکاری اشعه لیزر جوشکاری زیر آب جوشکاری مقاومتی گاز استیلن- اکسیژن بوتان – اکسیژن گاز مایع – اکسیژن نقطه جوش جرقه ای شیاری جوشكاري اولتراسونيك تجهیزات لازم جوشکاری برق: دستگاه جوش کابل الکترود انبر الکترود گیر برس و چكش جوشكاري الكترود کابل زمین یا کابل برگشت شناسایی الکترودها: E6010 نوع جوشکاری برقE گازG قدرت کششی(پوند بر اینچ مربع) وضعیت جوشکاری 1- همه وضعیتها 2-سپری و تخت 3- فقط تخت ویژگی های خاص از قبیل جریان برق ،قطب،سایر خواص روپوش DCRP=0AC=1…DCRP,AC=8 فرآیند جوشکاری با برق: جوشکاری با تماس دادن نوک الکترود به قطعه کار و حفظ فاصله شروع می شود این عمل موجب تشکیل قوس وتولید حرارت حدود 4000 تا 5500 خواهد شد.منبع ایجاد این قوس برق متناوب یا مستقیم است. مدار جوش برق فندک سیم جوش رگلاتور سیلندرهای اکسیژن واستیلن ترچ تجهیزات جوشکاری باگاز خطر تشع …

 May 30, 2021 … ج) خطرات ارگونومی (Ergonomic Hazards). جوشکاران اغلب مجبور هستند که: مجبور به حرکت دادن وسایل سنگین هستید. به مدت طولانی باید انواع ابزارهای …
دود حاصل از جوشکاری با کاربید و استیلن حاوی انواع فلزات سمی و سایر مواد شیمیایی … برای پیشگیری از عوارض فوق ایجاد فواصل معین و منظم بین زمان استراحت و کار …
-جوشکاری از جمله حرفه های صنعتی توأم با خطر است که شناسايی وجلوگيری از مخاطراتش باعث سلامت … خطر تشعشعات در هنگام جوشکاری; خطرات ارگونومی در هنگام جوشکاری …
در این پاورپوینت با ارزیابی ریسک به روش FMEA آشنا خواهید شد و علاوه بر تاریخچه و … پارت 14: فایل ورد ارزیابی ریسک در عملیات جوشکاری، برشکاری گرم و سرد، …
در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮐﻮره ، ﮐﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺶ ﭼﺪن ، ﻗﺮاﺿﻪ ، اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي آﻟﯿﺎژي وﺳﯿﺎﻟﻪ … ﭘﻮﺷﺶ از ﺧﻮردﮔﯽ و ﺟﻮش ﺧﻮردن ﻓﻠﺰ ﻣﺬاب ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻋﻤﺮ آن را …
هنگام جوشكاري فيوم هايي توليد مي شود كه مخلوطي از تركيبات اكسيدهاي فلزي – سيليكات ها و فلوروئيدها مي باشد. فيوم هنگامي توليد مي شود كه يك فلز تا بالاي نقطه جوش …
و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﯿﺰ … ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻮل ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر ﻣﯽ.
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮاي … از ﺧﻄﺮ. ات ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ. را. ﻣﺮﺗﺒﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ. و. در ﺻﻮرت. ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ … ﺟﻮﺷﮑﺎري، ﺑﺘﻦ ﮐﺎري.
این روش بطور خاص جهت ارزیابی خطرات MSD و پوسچرهای کاری موجود در محیط های بهداشت و درمان و سایر صنایع خدماتی مفید می باشد.
این روش کهن‌ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. … فرآیندهای ریخته‌گری اغلب زمانی استفاده می‌شوند که تولید شامل اشکال پیچیده بوده، …

دیدگاهتان را بنویسید