پاورپوینت آماده; بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

پاورپوینت آماده; بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 12 اسلاید به نام خدا بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع طلاق روانی تعریف: تلاشی است که برای خلاص کردن خود از رابطه فرساینده و نامطلوب و غیر قابل تحمل که نتیجه ان خرد شدن عزت نفس و از بین رفتن عاطفه است. کسلر هفت مرحله را برای طلاق روانی درنظر گرفته است. 1- سرخوردگی 2- فرسایش وتخریب رابطه 3- دور شدن از تعهدات نسبت به یکدیگر 4-جدایی جسمانی 5-سوگ در اثر فقدان همسر 6-کار شدید جهت ترمیم زندگی 7-قطع رابطه عاطفی و روانی اسیب های نظام خانواده 1-ناسازگاری زن و شوهر: دلایل بیشماری داردکه وجه مشترک همه انها برآورده نشدن انتظارات است. انتظارات چیست؟ الگوهای عملی هستند که هر یک از دو طرف دیگری را موظف به تحقق انها میداندو در صورتیکه طرف مقابل انها را محقق نسازد ازردگی و نارضایتی و در نهایت ناسازگاری و جدایی بیش میاید. 2-نظام اجتماعی و ناسازکاری زن و شوهر انسان اجتماعی در نظام اجتماعی اجتماعی میشود و در واقع رابطه های اجتماعی وهنجارهای اجتماعی وهنجارهای فرهنگی را درونی میکند. اگر …

 تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … پاورپوینت آماده بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع
439 – پاورپوینت آماده: بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع – 12 اسلاید · 439 – پاورپوینت آماده: بررسی پدیده طلاق روانی …
تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … پاورپوینت آماده بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع
پاورپوینت آماده; بررسی پدیده طلاق روانی و تاثیر ان بر نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید …
Feb 23, 2018 … مددکاری اجتماعی یک رشته و حرفه می باشد که به بررسی افراد , خانواده … طلاق، پیامد های عمیق اجتماعی, روانی, قانونی, اقتصادی و والدینی دارد.
Jul 1, 2010 … اعمال و شیوه های رفتاری این گونه افراد نظام اجتماعی را متزلزل و گاهی … ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و.
آسیب اجتماعی چیست؟تعریف اسیب اجتماعی : آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق می …
چون دورکیم همانند دیگر جامعه شناسان براى پدیده هاى اجتماعى در پى علل اجتماعى است، نه روانى و زیستى، بر آن شده است تا حتى براى پدیده خودکشى، که شاید بارزترین …
دیگر علل و عوامل مؤثر بر طلاق: در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و …
ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ، ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدﯾـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮﯾـ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺛﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه … در دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن و ﻃﻼق.

دیدگاهتان را بنویسید