پاورپوینت آماده; بلند کردن و حمل صحیح اشیاء

پاورپوینت آماده; بلند کردن و حمل صحیح اشیاء
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 10 اسلاید بلند کردن و حمل صحیح اشیاء حمل نادرست کيف بايک دست بیشتر افراد عادت دارند کيف يا اشیاء را با يک دست حمل کنند. تکراراین وضعیت باعث ایجادعوارض زیرگردد:شانه افتاده وکجی ستون فقرات (اسکولیوز) حمل صحیح کیف با یک دست دانش آموزان عادت دارند کيف يا کتاب را با يک دست حمل کنند . آنها بايد در طول مسير کيف يا کتاب را به صورت متناوب با دست راست يا چپ حمل نمايند . حمل صحیح کيف روی شانه قرار دادن کيف روی شانه نيز ممکن است موجب بروز انحراف درشانه ها ودر نهايت در ستون فقرات گردد.بنابر اين توصيه می گردد که به صورت متناوب کیف روی شانه راست وچپ حمل شده وکيف به صورت کوله پشتی استفاده گردد. . کیف مناسب توصيه می گردد کيف به صورت کوله پشتی استفاده گردد. چگونگی حمل اشیاء در مو قع حمل اشیاء جسم باید به بدن نزدیک باشد. بلند کردن نادرست اشیاء از روی زمین در موقع بلند کردن اجسام با کمر خم ویا زانوی صاف فشار زیادی به مهره های کمر وارد می شود. بلند کردن صحیح اشیاء از روی زمین در موقع بلند کردن اجسام باید زانو ها خم و کمر صاف باشد. …

 اسلاید 6: حمل صحیح کیف روی شانه قرار دادن کیف روی شانه نیز ممکن است موجب بروز انحراف درشانه ها ودر نهایت در ستون فقرات گردد.بنابر این توصیه می گردد که به صورت …
446 – پاورپوینت آماده: بلند کردن و حمل صحیح اشیاء – 10 اسلاید. بیشتر افراد عادت دارند کيف يا اشیاء را با يک دست حمل کنند. تکراراین وضعیت باعث ایجادعوارض …
کنجکاو شده و تمایل به ازمایش ، لمس کردن و تکان دادن اشیا … تغییرات در شکل ماهیچه و،عدم توانایی بلند کردن سر، لرزش، غش کردن. آسیب مغزی تروماتیک (تی بی آی)و …
Nov 21, 2017 … آمادگی برای بلند کردن اشیاء. راههای دسترسی; مسیر جابجائی; آزمایش وزن; مرکز ثقل بار; چک کردن اجزاء متحرک و جدا شونده. حفاظت از دستها.
هنگامی که اینترنت اشیاء با سنسورها و محرک‌ها تکمیل می‌شود، به یک فناوری نمونه … نیروگاه مجازی، خانه‌های هوشمند، حمل و نقل هوشمند و شهرهای هوشمند می‌باشد.
ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ، ﺣﻤﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . §. ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻢ ﺷﺪن، ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن و ﺣﻤﻞ اﺷﯿﺎء .1. ﻫﻤﻮاره از ﻧﺎﺣﯿﻪ زاﻧﻮﻫﺎ. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺮ ﺧـﻮد را ﺻــﺎف ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ …
با همكار خودتان در مورد برنامه خود براي بلند كردن و حمل كردن بيمار مشورت كنيد . د ركل فرآيند جابجايي بيمار، اين مشورت را ادامه بدهيد .
دکتر مرادی متخصص متبحر جراحی مغز و اعصاب، آماده است تا شما را در این زمینه … به هیچ وجه اشیاء سنگین‌تر از 4.5 کیلوگرم بلند نکنید، یعنی بلند کردن سبد رخت، …
تیم امبوالنس در محل واقعه میرسند باعث معیوبیت های دوامدار و بلند رفتن گراف مرگ مجروحین … )باز کردن سیستم تنفسی ؛ توقف خون ریزی ؛ فشار های صدری و غیرمتحرک.
در هنگام انجام وظایف حمل دستی اشیاء سنگین و انجام فعالیت‌هایی مانند بلند کردن، … محل برای پی آماده، برداشتن خاک کندهشده و دور کردن آن از نزدیک پی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید