پاورپوینت آماده; سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره

پاورپوینت آماده; سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 27 اسلاید سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره(MDGs) رئوس مطالب نگاهی اجمالی به بيانيه هزارهاهداف توسعه هزارهبرای دستيابی به اهداف توسعه هزاره به چه چيزهائی نيازاست؟IV. پيگيری پيشرفت ها در خصوص اهداف توسعه هزاره در ايران V. حوزه های کليدی سرمايه گذاری به منظورشتاب بخشيدن به دستيابی به اهداف توسعه هزاره VI. مشارکت به منظور دستيابی به اهداف توسعه هزاره در ايران (سازمان ملل متحد، دولت، مجلس، جامعه مدنی) بيانيه هزاره که در اجلاس هزاره در نيويورک در سپتامبر 2000 توسط 147 رئيس جمهور و روسای کابينه – در مجموع 191 کشور به تصويب رسيد اصول و ارزش های مشترکصلح، امنيت و خلع سلاحتوسعه و ريشه کنی فقرحفاظت از محيط زيست مشترک مانحقوق بشر، دموکراسی و حکومتمداري مطلوبحمايت از آسيب پذيرهارفع نيازهای خاص آفريقاتقويت سازمان ملل متحد اين بيانيه به نقشه راهی تبديل شد که آرمانهائی که بايد تا سال 2015 محقق شوند را مشخص ميکند.برای سنجش آرمان های توسعه هزاره، 8 آرمان، 18 هدف و 48 شاخص تعيين شده اند. II. آرمان های توسعه هزاره ريشه کر …

 جمعیت در ایران توسط سازمان ملل، مصوبه شورای عالی در خصوص سیاست های جمعیتی … که برآیند حدود یک دهه تجربه و بحث در حوزه هاي ۱در سال ۲۰۰۰، اهداف توسعه هزاره.
Mar 13, 2020 … اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) و اهداف مرتبط با آن، برنامه گسترده و جاه‌طلبانه‌ای را مشخص می‌کند که مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست …

دیدگاهتان را بنویسید