پاورپوینت آماده; مشخصاتظاهری و زیست شناسی و راههای مبارزه با مگس سفيد گلخانه

پاورپوینت آماده; مشخصاتظاهری و زیست شناسی و راههای مبارزه با مگس سفيد گلخانه
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 25 اسلاید مشخصاتظاهری و زیست شناسی و راههای مبارزه با مگس سفيد گلخانه مگس سفید گلخانه: مگس سفید گلخانه حشره ای است با دامنه میزبانی بسیار وسیع که در حدود 250 گونه گیاه میزبان شامل گیاهان زراعی زینتی و علف های هرز برای ان شناسایی و معرفی شده است . این افت در مزارعه و گلخانه های شیشه ای پلاستیکی و پاسیو های منازل با مکیدن شیره نباتی گیاهانی چون توتون لوبیا سویا گوجه فرنگی بادمجان خیار فلفل بنت قنسول داوودی شمعدانی ایجاد خسارت نموده وبازار پسندی انها را کاهش میدهد این حشره در شرایط اب هوای گرگان و گنبد به همراه در زاعت پنبه و همچنین روی علف هرز گاو پنبه مشاهد شده است . حشرات کامل و مراحل نا بالغ این افت از شیره پرورده گیاه تغذیه و مقدار زیادی عسلک دفع میکند که با نشستن زرات گرد غبار ونیز رشد قارچهای ساپرو فیت مانند کپک های سیاه روی این ماده مغذی از سطح فتوسنتز کننده گیاه کاسته شده و در نهایت منجر به افت کمی وکیفی محصول خواهد شد . علاوه بر این حشرات کامل مگس سفید گلخانه به عنوان ناقل دو نوع ویروس گیاهی شناخته شده …

 پاورپوینت آماده; مشخصاتظاهری و زیست شناسی و راههای مبارزه با مگس سفید گلخانه مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید …
837 – پاورپوینت آماده: مشخصات ظاهری و زیست شناسی و راههای مبارزه با مگس سفيد گلخانه – 25 اسلاید … مگس سفید گلخانهحشرهای است با دامنه میزبانی بسیار وسیع که در …
کرم آلو یکی از آفات هلو و اطلاعاتی درباره مشخصات ظاهری و زیست شناسی و نحوه خسارت و راه های مبارزه و کنترل شیمیایی و مبارزه زراعی و بیولوژیک.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺗﻐﺬﯾﻪ. ﺳﻦ. از ﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎي. ﻧ. ﻮرس. ﺑﺎﻋﺚ. ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﺧﻮﺷﻪ از ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺶ ﺣﺸﺮه ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي آن. ﻣﯽ. ﮔﺮدد . ﺧﺴﺎرت ﮐﯿﻔﯽ. (. ﺳﻦ زدﮔﯽ داﻧﻪ. ﻫﺎ. ) ﻋﻤﺪﺗﺎً. ﺗﻮﺳﻂ. ﻫﺎﭘﻮره. ي …
در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮي، اﻳﻤﻨﻲ … آﻳﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻨﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻲ. ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻲ … ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻚ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ.
از خرید گوشت چرخ‌کرده‌ای که در قصابی‌ها به صورت آماده عرضه می‌گردد و یا دارای بسته‌بندی مناسب با مشخصات بهداشتی کامل نیستند باید خودداری نمود. نحوه خرید انواع …
روش‌های آزمایشگاهی برای کشت گیاه، بذر، جنین، جوانه‌ی ساقه، مریستم، بافت، سلول و پروتوپلاست، در محیط کشت استریل، ابداع شده است. این روش‌ها باعث شده است که با …
بعلت آلودگی های زیست محیطی و امکان انتقال بیماریهای خطرناک قابل انتقال به انسان باید از مصرف گوشت های کشتار شده در خارج از کشتارگاه یا فاقد مهر دامپزشکی اجتناب …
آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیستی با اولویت ویژه بر. توانمندسازی … ابزارهای خانگی سفید )مانند … های مرتبط. با پسماند. ، آلودگی هوا، افزایش گازهای. گلخانه.
قسمت پایانی کتاب، به مهارت و شایستگی 5 انجام شست وشو، لکّه گیری، لکّه زدایی و حشره زدایی: هنر پاکیزگی در منزل که یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از بیماری و حفظ …

دیدگاهتان را بنویسید