پاورپوینت آماده; موضوعه مربوطهحسابداری املاک – برسی موارد خاص در حسابداری

پاورپوینت آماده; موضوعه مربوطهحسابداری املاک - برسی موارد خاص در حسابداری
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 25 اسلاید موضوعه مربوطه:حسابداری املاک – برسی موارد خاص در حسابداری فهرست مطالب مورد بحث :1: هدف 2:دامنه کاربرد3: تعاریف 4:ماهیت فعالیتهای ساخت املاک5: زمینهای نگهداری شده برای ساخت املاک 6:مخارج ساخت املاک7: درامد ها و هزینه های ساخت املاک 8:تغیر در براوردها9:فسخ معامله فروش 10:مشوقهای فروش11:واحد های ساختمانی تکمیل شده فروش نرفته 12:افشا13:تاریخ اجرا 14:مطابق با استانداردهای بین المللی حسابداری هدف:تجویز روشهای حسابداری درامد و مخارج مرتبط یا فعالیتهای ساخت املاکدامنه کاربرد:این استاندارد برای حسابداری فعالیتهای ساخت املاک بکار گرفته میشود.در در مورد واحدهای تجاری که به فعالیتهای ساخت املاک مشغولندکاربرد دارد.صرف نظر از اینکه این عملیات جزو فعالیتهای اصلی انها باشد یا نه.این استاندارد برای ساخت املاکی که توسط خود واحد تجاری استفاده میشود کاربرد ندارد. تعاریف:اصطلاحات زیر در این استاندارد به معانی زیر بکار رفته اند.ارزش نسبی فروش:نسبت ارزش فروش هر واحد ساختمانی به ارزش فروش مجموع و واحدهای ساختمانی یک پروژه …

 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران » سهامی خاص « چاپخانه: … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری داراﻳﯽ ﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﮏ …

دیدگاهتان را بنویسید