پاورپوینت آماده; نقش گیرنده های مرکزی هیستامینیدر اعمال فیزیولوژیک بدن 38 اسلاید

پاورپوینت آماده; نقش گیرنده های مرکزی هیستامینیدر اعمال فیزیولوژیک بدن 38 اسلاید
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 38 اسلاید نقش گیرنده های مرکزی هیستامینی ( H1,H2 ,H3 ,H4 ) در اعمال فیزیولوژیک بدن مقدمه در هر لحظه مغز ما توسط اطلاعات محیطی بمباران می شود و بوسیله حواس هدایت می گردد. این اطلاعات به محض رسیدن به مغز توسط CNS پردازش می گردد.چطور مغز مفهوم درونی این اطلاعات را درک می کند ؟ جواب این سوال اساسا در سیستمهای آمینرژیک موجود درCNS است از قبیل سیستم سروتونرژیک ، دوپامینرژیک ، نورآدرنرژیک و هیستامینرژیک که در مناطق هدف اختصاصی خود عمل می کنند.نروترانس میتر خاص سیستم هیستامینرژیک ، هیستامین است که متعلق به خانواده آمین های بیوژنیک از قبیل دوپامین ، نوراپی نفرین و سروتونین بوده و ویژگی مشترک همه آنها وجود ریشه اتیل آمین در ساختمان شیمیایی آنها ست .در این سمینار خلاصه ای از بیوسنتز ، ذخیره ، آزاد شدن ، جذب ، متابولیسم ، گیرنده ها و چندین عمل فیزیولوژیکی هیستامین را بحث خواهیم کرد. نوروشیمی هیستامین هیستامین یا 2 و 4 ايمیدازول اتیل آمین از دسته آمین های بیوژنیک است که در ابتدا به عنوان یک مولکول پیامبر در ارتباطات سلول ب …

 614 – نقش گیرنده های مرکزی هیستامینیدر اعمال فیزیولوژیک بدن 38 اسلاید 615 – نقشهای پیام رسانی GPRSدر رونویسی ژن و بیولوژی سرطان 26 اسلاید
Jul 2, 2017 … مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلاید : ۲۹ اسلاید عنوان پروژه: پرورش قارچ مقدمه از نظر تاریخچه،پرورش قارچ در هاله ای …
۱۰۲۱ – پاورپوینت کنکاشی در سایت های هوا شناسی ۵۰ … ۲۷۰ – rup 38 ص … ۶۱۴ – نقش گیرنده های مرکزی هیستامینیدر اعمال فیزیولوژیک بدن ۳۸ اسلاید

دیدگاهتان را بنویسید