پاورپوینت – اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی

در چند دهه اخير شکلگيري جنبش اخلاق کسب و کار و نهضت علمي اخلاق حرفه اي ديدگاههاي دوگانه گراي اخلاق فردي و اجتماعي را به چالش کشيده است. بسياري از متفکران اقتصادي به اين نکته پي برده اند که بر خلاف تفکرات سنتي در اقتصاد، فشار قانون و همچنين دست نامرئي بازار نمي تواند از آسيبهاي اخلاقي تجارت جلوگيري کند. در مقابل گسترش اخلاق کسب و کار مي تواند با پر کردن خلاء هاي قانوني بکارکرد بهتر تجارت کمک نمايد: بر اساس فرضيه مطرح شده در اين مقاله، که با روش تحليلي مورد بررسي قرار گرفته، اسلام با گذر از رويکرد کارکرد گرايانه صرف به تجارت، اخلاق تجارت را راهکاري براي گسترش فضايل اخلاقي در بازار و جامعه اسلامي قلمداد ميکند. توجه به اين رويکرد، ميتواند از طرفي من عکس کننده ضرورت مهندسي فرهنگي بازار باشد؛ و از طرف ديگر جهتگيري هاي سياستي بمنظور نهادينه کردن اخلاق اسلامي تجارت را دگرگون نمايد. کليد واژه ها: اخلاق تجارت، اخلاق سودگرايانه، اخلاق ديني، اخلاق حرف هاي،آسيب هاي اخلاقي تجارت، مهندسي فرهنگي بازار.   این محصول در قالب فایل پاورپوینت و در 40 اسلاید به همراه رعایت کلیه ضوابط و ریزه کاریها در ا …

 لازم به ذكر است كه آنچه از آن در اين مقاله با عنوان اخلاق تجارت[5] ياد مي‌شود … اين نقص به طور خاص در مورد اخلاق كسب و كار با رويكرد اسلامي مشاهده مي‌شود.
دانلود پاورپوینت اخلاق حرفه ای در مشاوره و روانشناسی {شامل ppt} · shopping. 552 بازدید 2 سال پیش. 0:16 · خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی …
ي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﻼﻣﯽ. ﻓﻬﺮﺳﺖ. ﻓﺼﻞ اول. : ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮدي. ❖. اﺧﻼق … ﻫﺎي ارادي اﻧﺴﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارادي اﺳﺖ.
خلاصه کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی {در قالب pdf},اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی,درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی,درس …
خرید پاورپوینت فصل سوم کتاب اخلاق و احکام کسب و کار (سبک مدیریت اخلاق مدار در کسب و کار مبتنی بر اسلام) ، لیست قیمت پاورپوینت فصل سوم کتاب اخلاق و احکام کسب …
مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزههای اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظامهای حقوقی پرداخته است.
Apr 19, 2021 … قوانین اسلامی، روابط تجاری بین خریداران و فروشندگان،کارفرمایان و کارکنان و وام دهندگان و وام گیرندگان را پوشش می دهد.
Jan 15, 2017 … مهین کوشک آباد مقدمه تجارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نظام اقتصادی به عنوان … پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است .
Apr 12, 2021 … در این راه، نه تنها رفتار اخلاقی (Moral Practice)، بلکه تفکر و نظریه اخلاقی (Ethical Theory) یا اخلاق اقتصادی و تجاری ( Business and Economic …
جزوه کتاب درس اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی پیام نور دسامبر یک سوال … که جزوه اصلی پاورپوینت استاد هست که اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای جزوه کتاب …

دیدگاهتان را بنویسید