پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT)

پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT)
ECT یعنی القای تشنج با جریان الکتریسیته به عبارت دیگر الکتروشوک به معنای قرار دادن دو الکترود بر روی سر و  انتشار یک جریان الکتریکی درون مغز که به تغییر شیمیایی نوروترنسمیتر های مغز منجر می شود . در حین اِعمال شوک فرد بیهوش است ودرمان در مدت کوتاهی انجام می شود طوری که فرد پس برده می شود . از 5 تا 10 دقیقه به هوش میاید و برای بهبود کامل به اتاق RECOVERY انتقال میابد در نهایت پس از 30 تا 60 دقیقه بیمار حتی میتواند بیمارستان یا مرکز درمانی را ترک کند. این روش به صورتهای سرپایی و بستری قابل اعمال است.   تاریخچه:محققان برای اولین بار در سال 1930  مواد شیمیایی ویژه ای را برای درمان برخی بیماریهای روانی به بیمارها تزریق کردند.  این مواد باعث ایجاد شوک ( seizure) و تکان های شدید بدنی یا حالتی شبیه حمله بیماران صرعی می شد که در واقع ناشی از تغییرات بیولوژیکی در مغز بیماران بود و همین تغییرات باعث بهبود می شد.   با گذشت زمان شوک الکتریکی جای این مواد شیمیایی تزریقی را گرفت و در نهایت برای اولین بار در سال 1938 ECT   توسط دو ایتالیایی به نامهای …

 پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT). این روش به صورتهای سرپایی و بستری قابل اعمال است. تاریخچه:محققان برای اولین بار در سال 1930 مواد شیمیایی ویژه …
پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT). پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT) ECT یعنی القای تشنج با جریان الکتریسیته به عبارت دیگر الکتروشوک به …
دانلود پاورپوینت فوق العاده کامل با موضوع بهداشت حرفه ای در 91 اسلاید. به نام یکتا خالق بی همتا … پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT).
پاورپوینت,ازدواج,ازدواج سفید,ازدواج سپید,هم خانگی,هم خانه شدن … پاورپوینت فوق العاده ازدواج سفید (18+) … پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT).
پاورپوینت فوق العاده شیطان پرستی,پاور پوینت فوق العاده شیطان پاور پوینت ,فوق العاده ,شیطان پرست,پرستی,Satan … پاورپوینت فوق العاده الکتروشوک درمانی(ٍECT).

دیدگاهتان را بنویسید