کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings

کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings
Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد صفحات: 604 فرمت: PDF اورجینال با قابلیت کپی و چاپ ناشر: Random House Puzzles & Games 978-0812934939:ISBN کتاب اصول آخربازی شطرنج، نوشته شده توسط استاد بزرگ بین المللی روبن فاین، یکی از معتبر ترین مرجع آخر بازی است. بازیکنان فعال از کاربا این کتاب بی نظیرعمق و حدود بازی خود را پیدا می کنند. در حال حاضر، استاد بزرگ پل بنکو این اثرکلاسیک را با آخرین نوآوری در آخر بازی تجدید نظر کرده و این کتاب را به نماد جبری اقتباس داده است. نتیجه این است که هنردوستان مشتاق شطرنج  در انتظار یک کتاب مقدس کاملا مدرن درآخربازی اساسی شطرنج هستند. کتاب اصول آخربازی شطرنج یک راهنمای دستی برای بازیکنان عملی است، و بر روی جنبه های پایان بازی که اغلب رخ می دهد تمرکز کرده است. این کتاب با زبان روشن، دانش استاندارد و قوانین تست شده، آخربازی شما را تقویت می کند. صدها دیاگرام با نمونه آسان است ویک مرجع ضروری برای بازیکنان شطرنج است. …

 Basic Chess Endings. آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده. توسط روبن فاین. تعداد صفحات: 604. فرمت: PDF. اورجینال با قابلیت کپی و چاپ.
Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد صفحات: 604 فرمت: PDF اورجینال با قابلیت کپی و چاپ ناشر: Random House Puzzles & …
کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد …
کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد …
کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد …
Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد صفحات: 604 فرمت: PDF اورجینال با قابلیت کپی و چاپ ناشر: Random House Puzzles & …
همه مربیان شطرنج قبول دارن که حمله به شاهی که در مرکز گیر افتاده آسان ترین کار … کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings.
پل مورفی یک افسانه شطرنج و بدون شک یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ شطرنج است. … کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings.
کتاب ارزشمند آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings Basic Chess Endings آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده توسط روبن فاین تعداد …
… شطرنج نسخه Fundamental Chess Endings PGN- CBV Fundamental Chess EndingsA New Endgame Encyclopaedia for the 21st Century آخربازی اساسی شطرنج کتاب ارزشمند …

دیدگاهتان را بنویسید