کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد2-Botvinnik Best Games: Volume 2, 1942-1956

کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد2-Botvinnik Best Games: Volume 2, 1942-1956
               کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد 2 Botvinnik’s Best Games: Volume 2, 1942-1956 Mikhail Botvinnik نویسنده : میخائیل بوتوینیک یکی از بهترین کتاب های  5 ستاره  شطرنج جهانفرمت : PDF تعداد صفحات : 514نسخه اورجینال با قابلیت کپی وچاپ انتشارات : House Moravian Chess بهمراه تمام بازیها با فرمت PGN  سال 1947تا 1970 بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک  در چهار جلد بین سالهای 1984 و 1987 منتشر شده است  جلد اول از این سری بهترین بازی های خود را از دوره سال 1942 -1956 منتشر کرده است. بهترین بازیهای بوتوینیک یک کارهنری شطرنج کلاسیک است، یکی از بهترین کتابهای شطرنج در جهان است. شامل 129 بازی بطور کامل با تفسیرمیخائیل بوتوینیک با بسیاری از دیاگرام ها، و تمام مسابقات مکاتبه ای و جهانی که در دسترس است.مطالعه بر روی بازیهای اساتید همیشه مفید و مثمر ثمر است و از مطالعه یک بازی کامل می توانید نکات مفیدی را در مورد گشایشها ٬وسط بازی و آخر بازی یاد بگیرید.کار بر روی بازیهای متعدد اساتید موجب میش …

 کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد2-Botvinnik Best Games: Volume 2, 1942-1956. دسته بندی : کتاب و جزوه · خرید و دانلود فایل …
کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد 2 Botvinnik’s Best Games: Volume 2, 1942-1956 Mikhail Botvinnik نویسنده : میخائیل بوتوینیک یکی از بهترین کتاب های 5 …
کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد2-Botvinnik Best Games: Volume 2, 1942-1956. دسته بندی : کتاب و جزوه · خرید و دانلود فایل …
کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد 2 Botvinnik’s Best Games: Volume 2, 1942-1956 Mikhail Botvinnik نویسنده : میخائیل بوتوینیک یکی از بهترین کتاب های 5 …
کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد 2 Botvinnik’s Best Games: Volume 2, 1942-1956 Mikhail Botvinnik نویسنده : میخائیل بوتوینیک یکی از بهترین کتاب های 5 …
کتاب بهترین بازیهای میخائیل بوتوینیک جلد 2 Botvinnik’s Best Games: Volume 2, 1942-1956 Mikhail Botvinnik نویسنده : میخائیل بوتوینیک یکی از بهترین کتاب های 5 …

دیدگاهتان را بنویسید