کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A

کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A
Grandmaster Repertoire 6A – Beating the Anti-Sicilians by Vassilios Kotronias شکست ضد سیسلی ها نوشته واسیلوس کترونیوس فرمت: pdf تعداد صفحات: 501 صفحه اورجینال با قابلیت کپی و چاپ دفاع سیسلی بهترین راه مبارزه در مقابل 1.e4 است ولی سیاه امیدوار است که به بازی فعال مورد علاقه اش برسد،نایدروف , سوشینکوف معمولا در مراحل اولیه نقض می شوند.در مجموعه کتاب “استاد بزرگان  شکست ضدسیسلی ها”، استاد بزرگ vassilios kotronias پوشش کاملی در مقابل حملات سفید برای هدایت بازی به دور از منطقه باز سیسلی فراهم می کند.   تمام راه ها و واریانتها در سطح مسابقات قهرمانی جهان آزمایش شده است. نویسنده راه حل های محسوس در مقابل شگردهای حرفه ای سفید ارائه می کند(همچنین آن هایی که زیاد هم محسوس و قابل درک نیستند!) با نکات خاص ویژه برای بازیکنان 2…d6,2…e6 2 …Nc6 . واریانت هایی که در ابتدا باید با آن ها مبارزه کنید: ضرب وشتم  گامبی مورا 2.c3 و طرفداران سیسیلی بسته،  3.Bb5+واز بین بردن واریانت روسیلمو Rossolimo، این کتاب شامل همه چیز , هر آنچه که شما …

 کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A Grandmaster Repertoire 6A – Beating the Anti-Sicilians by Vassilios Kotronias شکست …
کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A Grandmaster Repertoire 6A – Beating the Anti-Sicilians by Vassilios Kotronias شکست …
کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A Grandmaster Repertoire 6A – Beating the Anti-Sicilians by Vassilios Kotronias شکست …
کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A Grandmaster Repertoire 6A – Beating the Anti-Sicilians by Vassilios Kotronias شکست …
کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A, 18,500 تومان 14,500 تومان. اینفور ماتور شطرنج 134 نسخه اورجینال نصبی همراه با …
کتاب مجموعه استاد بزرگی جلدa6- شکست ضد سیسلی ها Grandmaster Repertoire 6A Grandmaster Repertoire 6A – Beating the Anti-Sicilians by Vassilios Kotronias شکست …
… monthly http://chessok.ir/prod-1935731-کتاب+مجموعه+استاد+بزرگی+جلدa6_+شکست+ضد+سیسلی+ها+Grandmaster+Repertoire+6A.html monthly …

دیدگاهتان را بنویسید