کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- !Black is Back

کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- !Black is Back
سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟نویسنده : (آندراس آدوریان )Black is Back!What’s White’s Advantage Anyway?by Andras Adorjan با دو فرمت : DJVU-PDF نسخه اورجینال با قابلیت کپی و چاپ انتشارات : 2016  خیلی از بازیکنان شطرنج وقتی مهره سیاه دارند بیش از حد ترسو و محتاط بازی می کنند.آنها بیش از حد سرگرم دفاع کردن هستند چراکه به این برتری که سفید اول بازی را شروع کرده است اعتقاد دارند,و به دفاع از تهدیدات احتمالی سفید و موقعیت خود می پردازند.آدوریان نشان می دهد که این برتری سفید (انجام اولین حرکت) بسیار دور ازرسیدن به پیروزی است و این بستگی به نوع نگرش سیاه دارد.در این کتاب ادوریان “آواز قو” را به ما نشان می دهد راهی که خود او در طول سالیان دراز و در مقابل بازیکنان نامدار با مهره سیاه طی کرده و کسب تجربه نموده است,وبا بازیکنان بزرگی کار کرده است.هوشمندی این بازیکنان در انجام حرکات با سیاه نشان می دهد که سیاه می تواند دست بالا را روی صفحه داشته باشد.آمار بسیار جالب توجه و بازی های نمونه وار زیادی وجود دارد که حتی بازیکنانی با تمایلات دفاعی به یافتن فرصت های پ …

 پاورپوینت اعتماد آفرینی برتری رقابتی. … کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- !Black is Back. دسته بندی : کتاب و جزوه.
سطح 1 – تاکتیک شطرنج برای مبتدی ها (ELO 200-1400؛ 1200 پازل) … کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- !Black is Back.
کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟نویسنده : (آندراس آدوریان )Black is Back!
Feb 26, 2019 … کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟نویسنده : (آندراس آدوریان )Black is …
… تعداد تصمیم تاثیر زمانی پول محمد کتاب عرضه تخ پرس ##مکن نتی ثبت عملی ##صل … ##مصرف هجمه ##ارید انطباق پترو اصابت بازگشته خلاص ##بنیان بینایی عقلانیت …
کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟نویسنده : (آندراس آدوریان )Black is Back!
ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وب، آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ي راﯾﺎﻧﻪ، ﮐﻼس ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي،و ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه. اراﯾﻪ ي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي …
کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟نویسنده : (آندراس آدوریان )Black is Back!
تلفظ) (به مازندرانی: آمِل) یک شهر توریستی در استان مازندران و مرکز شهرستان آمل است. آمل یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، قطب صنعت و صادرات استان مازندران، …
فیلم مسابقات سریع شطرنج با موریس اشلی Speed Chess with Maurice Ashley. … کتاب منحصر بفرد شطرنج : سیاه باز گشته است! سفید چه برتری دارد؟- !Black is Back.

دیدگاهتان را بنویسید