جزوه در موردقانون برگزاری مناقصات»

جزوه در موردقانون برگزاری مناقصات»
فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:18صفحه مقدمه:     همیشه برای انجام هر کاری ابتدا باید هدف از انجام آن کار مشخص شود. انجام معامله و انعقاد قرارداد خود هدف نیست بلکه یک وسیله است. هدف کلی این است که یک مشکل یا یک مسئله‌ای وجود دارد که می‌خواهیم این مشکل را حل کنیم. بنابراین دنبال یک راه‌حل می‌گردیم که کاری انجام دهیم تا این مشکل حل بشود برای انجام این کار قرارداد می بندیم. در نتیجه هدف، انجام کار است. اغلب ماها فکر می‌کنیم که انجام معامله یا انعقاد قرارداد هدف نهایی است. به خاطر این که آنقدر در کارهایمان غرق شده‌ایم. به همین دلیل طرفین قرارداد می‌خواهند در این مبارزه برنده شوند. قرارداد را یک جنگ و میدان مبارزه می‌دانند در حالی که این اشتباه است و قرارداد فقط یک وسیله برای رسیدن به هدف که همان انجام کار برای رفع یک مشکل است، می­باشد. معمولاً قرارداد از طریق انجام مناقصه و در نهایت پس از انتخاب فروشنده یا پیمانکار با انجام مذاکره صورت می‌گیرد. مذاکره ممکن است شفاهی (یعنی رو در رو) یا کتبی (یعنی مکاتبه‌ای) باشد. در مذاکر …

 May 9, 2021 … قانون برگزاری مناقصات شامل نکات و مباحث کلیدی مهمی است که سعی شده در این مطلب به آن بپردازیم. توضیح اینکه حدنصاب معاملات ذکرشده دراین تصاویر …
همراهان قانون نامه همیشه به دنبال فایل کتاب قوانین مناقصه و مزایده یا همان دانلود پی دی اف کتاب قوانین مناقصه بوده اند ؛ در همین راستا وب اپلیکیشن کتاب …
Oct 2, 2019 … فرآیند برگزاری مناقصات، تامین منابع مالی، ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان ها، ترتیب تسلیم پاکات، گشایش پیشنهادها و ارزیابی مالی و تعیین …
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود رایگان تست قانون برگزاری مناقصات» ثبت شده است – شامل ۱۰۰۰ سوالات تستی برای قانون مدیریت خدمات کشوری ▫قانون محاسبات عمومی …
در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر. آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ. (. ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود. ) ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وز. ﯾﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ. و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز از.
برای منبع دروس قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی، قانون دیوان محاسبات و قانون مدیریت خدمات کشوری نیاز ب مطالعه هزاران صفحه منبع قوانین دارند.
کتاب قانون برگزاری مناقصات: با آخرین اصلاحات و الحاقاتاثر سیدمهدی کمالان بوده و چاپ 7 آن در سال 1396 توسط انتشارات کمالان منتشر شده است.
Feb 23, 2022 … … از برخی قوانین و مقررات نظیر قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات و … منبع مستقیم حق و تکلیف و در مورد قانون منبع غیرمستقیم است.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﺨﺼﺼﯽ … ﺷـﻮد ﺑـﺎ رﻋﺎﯾــﺖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﻨﺎﻗـﺼﺎت و. ﺗﺄﯾﯿــﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن. از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮک ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدد.
Aug 19, 2019 … لذا با توجه با اینکه دانشگاه‌ها از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج اند، ممنوعیت پیش بینی شده در تبصره (۲) بند (ت) ماده (۳) آئین نامه اجرایی …

دیدگاهتان را بنویسید