پاورپوینت آماده; بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

پاورپوینت آماده; بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 35 اسلاید بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان چکیده این آزمایش در سال زراعی 85–84 در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0=a1، 45=a2 و 90=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، 20=b1، 30=b2، 40=b3 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع 27 تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه‌برداری در 6 مرحله رشد و نمو به منظور یادداشت‌برداری‌های لازم از صفات موردنظر (ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی و شاخص برداشت) صورت گرفت. تیمارهای 45 …

 44 – پاورپوینت آماده: بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان – 35 اسلاید · 44 – پاورپوینت آماده: بررسی اثر فسفر و …
بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان. … گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با …
پاورپوینت آماده: بررسی رفتار سقف های سبک – سقف های كرميت و نیازیت و سقف روفیکس … اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان …
تحقیق ها و مقالات آماده تایپ شده آماده در مایکروسافت ورد – word … آماده بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان
پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان · دانشگاهی; ۳۵.
این نشریه عضو کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
الف : تورم روسازی در اثر یخبندان ، که ممکن است منجر به شکست و خرابی روسازی شود … اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان.
17 – آماده نمودن گیاهان داوریی قبل از خشک کردن 45 ص … 422 – بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 35 اسلاید
پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان · دانشگاهی · ۳۵.
ﻛﺸﺎورزي. ﮔﺮوه زراﻋﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﺎرچ ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰاي آرﺑﺎﺳﻜﻮﻻر و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت. و ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺨﻮد. ﻋﺼﻤﺖ ﻣﺤﻤﺪي.

دیدگاهتان را بنویسید