پاورپوینت آماده; بررسی داراییهای نامشهود و سرقفلی

پاورپوینت آماده; بررسی داراییهای نامشهود و سرقفلی
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 31 اسلاید بسم الله الرحمن الرحیم موضوع ارائه: بررسی داراییهای نامشهود و سرقفلیاستاد مربوطه: ارائه از : مقدمه از نظر حسابداری،گزارشگری داراییهای نامشهود که باعث ایجاد مزیت رقابتی سخت در شرکت ها شده است ، اهمیت زیادی دارد. تعیین معیارهای شناخت، تعیین ارزش،مبادله، ارائه و افشای اطلاعات مربوط به داراییهای نامشهود موضوع حسابداری این داراییهاست.همچنین نقش گسترده این داراییها در ارزش آفرینی برای واحد تجاری، بر میزان حساسیت و اهمیت گزارشگری این داراییها افزوده است. تعاریف طبق استاندارد شماره 17دارایی نامشهود عبارتست از:دارايي‌ نامشهود :‌ يك‌ دارايي‌ قابل تشخيص غيرپولي‌ و فاقد ماهيت‌عيني اطلاق می شود که:به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات اجاره به دیگران برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شودبا قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشدقابل تشخیص باشد ویژگی های اصلی داراییهای نامشهود ماهیت غیر عینی و غیر پولی بودنقابلیت تشخیصبراساس استاندارد ش …

 پاورپوینت حسابداری داراییهای نامشهود و سرقفلی دارای 33 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.
در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺒﻠﻲ، داراﻳﻲ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ ﻳﻚ داراﻳﻲ ﻏﻴﺮﭘﻮﻟﻲ و ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺖ … ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺎرج در ﻣﺒﻠﻎ دﻓﺘﺮي ﻳﻚ داراﻳﻲ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ داراﻳﻲ آﻣﺎده ﺑﻬﺮه.
داراییهای مشترک : داراییهای بجز سرقفلی است که در ایجاد جریانهای نقدی آتی واحد مولد وجه نقد مورد بررسی و نیز سایر واحدهای مولد وجه نقد نقش دارد. زیان کاهش ارزش: …
دانلود پروپوزال آماده با موضوع ارزیابی شاخص های سرمایه فکری و نقش آنها در … در مالکیت فکری (به صورت قسمتی از دارایی های نامشهود و سرقفلی بر ترازنامه)، که …
(1) استاندارد حسابداری شماره 17 با عنوان داراييهاي نامشهود که در تاریخ … سرقفلي‌ ناشي از تركيب‌ تجاري‌ (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 19 با عنوان …
مي توان دارايي نامشهود را از سرقفلي واحد تجاري متمايز کرد. … اقتصادي‌ آتي‌ منتسب‌ به‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود را مي‌توان‌ از طريق‌ بررسي‌ بازار كسب‌ كرد.
دانلود مجموع فایلهای درسی بررسی موارد خاص در حسابداری – دکتر نونهال … دانلود فایل پاورپوینت داراییهای نامشهود و سرقفلی – ارائه از خانم قره داغی.
پاورپوینت,حسابداری,داراییهای,نامشهود,سرقفلی,,پاورپوینت حسابداری داراییهای . … با عنوان پاورپوینت پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت و نامشهود آماده دریافت …
داراﯾﯿﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ. 92. –. 84. -. دوره و روش اﺳﺘﻬﻼک. 86. –. 84. -. ارزش ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه. 89. –. 87. -. ﺑﺮرﺳﻲ دوره و روش اﺳﺘﻬﻼک.
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه … ۳-۵-۲) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) ۲۶.

دیدگاهتان را بنویسید