پاورپوینت آماده; عنوانبررسی نگرش رفتاری درایجادتئوری حسابداری

پاورپوینت آماده; عنوانبررسی نگرش رفتاری درایجادتئوری حسابداری
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 10 اسلاید عنوان:بررسی نگرش رفتاری درایجادتئوری حسابداریاستاد:ارائه دهنده: ماهیت نگرش رفتاری بسیاری از نگرشهایی که در ایجاد تئوری حسابداری بکارگرفته شده نسبت به رفتار استفاده کننده بطور اخص و نسبت به فرضیات رفتاری بطوراعم بی توجه بوده اند. نظر انتقادی یکی از مححقان بنام Devine در این باره بصورت زیر می باشد« اکنون زمان آن است که به عکس العملهای روانشناختی کسانیکه مصرف کننده تولیدات حسابداری، و یا گرفتار تارهای کنترلی آن هستند توجه کنیم با توجه به همه جوانب، معقول است اگرنتیجه گرفته شود که حسابداران از موضوع روابط خود با شبکه رانسانی وانشناختی فعالیت آن چنان با خام دستی گذر کرده اند که از تصور خارج است. در یک رشته جدیدالتأسیس،خام دستی تا حدود معینی عذری پذیرفتنی است اما کوتاهی در شناخت این نکته که بیشتر آنچه به عنوان تئوری حسابداری پذیرفته میشود متأسفانه با فرضیات رفتاری بی پایه در هم آمیخته است، نابخشودنی است.» نگرش رفتاری در فرمول بندی تئوری حسابداری مربوط بودن موارد زیر را با تصمیم گیری مورد تأکید …

 … دانلود گزارش کارآموزی شته حسابداری با عنوان بررسی مالی شرکت تولیدی روغن موتور شرکت اطلس میکال … دانلود پاورپوینت نگرش رفتاری در ایجاد تئوری حسابداری …
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان روش شناسی حسابرسیشامل مسائل مورد قضاوت حسابرسان، بررسی تفاوت های نگرش حسابرسی و نگرش روش علمی، مراحل روش شناسی در علم، …

دیدگاهتان را بنویسید