پاورپوینت آماده; کمکهای اولیه – خفگی ها و احیاء قلبی ریوی

پاورپوینت آماده; کمکهای اولیه - خفگی ها و احیاء قلبی ریوی
مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است   تعداد اسلاید : 82 اسلاید کمکهای اولیه – خفگی ها و احیاء قلبی ریوی مقدمه دستگاه تنفس و گردش خون دو دستگاه حیاتی هستند که ادامه زندگی بستگی به کار یکنواخت و منظم آنها دارد.چنانچه یکی از این دو از کار بیفتد مرگ در مدت کوتاهی اتفاق می افتد . خفگی چیست؟ هرگاه به هر علتی اکسیژن نتواند وارد شش ها شود در نتیجه اکسیژن به سلول های بدن نرسیده و شخص دچار خفگی می شود. بنابراین برطرف کردن موانعی که موجب نرسیدن اکسیژن به خون میشوند و بدنبال آن اجرای تنفس مصنوعی در صورت لزوم اهمیت و ارزش حیاتی دارد. علل خفگی نرسیدن اکسیژن به دستگاه تنفسیاز کار افتادن مرکز تنفسیفلج عضلات تنفسیمسمومیت با گاز های سمی علائم خفگی کبود شدن زیر ناخنها و لبها (انتها های بدن)گشادی مردمک چشم هااختلالات نبضتشنجکبود شدن کل سطح بدن (در خفگی های پیشرفته)احساس خفقان علائم خفگی ناقص سرفهدهان کف آلودخرخرکردنتهوع و استفراغبیهوشی اورژانسهای دستگاه تنفسی به عواملی که در مدت زمان کوتاهی می تواند باعث خفگی مصدوم شود اورژانسهای دستگاه تنفسی میگویند.انسداد راه هواییخفگی با گازمنوا …

 توضیحات. توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. پاورپوینت آماده کمکهای اولیه خفگی ها و احیاء قلبی ریوی دارای 82 اسلاید می باشد …
در صورتی که مصدوم تنفس و ضربان قلب نداشت به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی CPR را شروع می کنیم . مجدداً تاکید می شود , نباید وقت را برای خارج کردن آب از ریه ها …
اسلاید 11: مریم گروسیان – کارشناس ارشد آموزش پرستاری تیر 1387کمکهای اولیه لازم در انسداد راه هوایی هرگاه در تنفس بیمار مقاومتی مشاهده نمودید باید به انسداد راه …
ﻗﻠﺒﻲ رﻳﻮي و دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺳﻴﻮن ﺑﺎ دﻓﻴﺒﺮﻳﻼﺗﻮر ﺧﺎرﺟﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ … آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات … ﭘﺎﻳﻪ و ﻛﻤﻜﻬﺎي اوﻟﻴﻪ. ﺧﻔﮕـﻲ. ﻋﻠﻞ اﻧﺴﺪاد راه ﻫﻮاﻳﻲ. در ﻳﻚ ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﻴﻬﻮ.
شما میتوانید از پاورپوینتهای آماده کمک های اولیه قالب پاورپونت خود را انتخاب و کمک های اولیه را … پاورپوینت کمک های اولیه : خفگی ها و احیاء قلبی ریوی.
Jul 16, 2020 … در احیای قلبی ریوی با تنفس دهان به دهان، اکسیژن به مصدوم منتقل می‌شود. از طرفی دیگر باید ماساژ قلبی هم انجام شود، این کار کمک می‌کند تا خون …
خفگی وانسداد راه هوایی. – احیای قلبی ریوی. – گزیدگی ها. – مسومیت. آیا در صورت مواجهه با کودک در حال تشنج دانش و مهارت لازم را برای کمک به وی دارا هستی؟
نکات مهم و دوز دارو. ها در مراقبت بعد از ا. ی. ست. قلب. ی. بزرگساالن .11. نحوه چیدمان نقشهای کلیدی در احیا قلبی. -. ریوی و شرح وظایف اعضای تیم.
پیش نمایش اسلایدها دانلود پاورپوینت کمکهای اولیه:خفگی ها و احیاء قلبی ریوی یکی از کاملترین و بهترین فایل های پاورپوینت… 0 فروش. خرید محصول · پاورپوینت هدیه های …
عالئم، نشانه ها و کمک های اولیه سکته قلبی، درد قفسه سینه. … یک پانسمان ساده زخم و جراحت تا انجام عملیات احیاء قلبی. -. ریوی. برای بیماری که دچار ایست قلبی.

دیدگاهتان را بنویسید