پاورپوینت درباره عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه

پاورپوینت درباره عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات   دسته بندی: Powerpoint   نوع فایل: ppt  (قابل ويرايش و آماده پرينت )   تعداد اسلاید: 24  اسلاید  قسمتی از متن فایل دانلودی الف- عملكرد برنامه سوم توسعه ب- عملكرد برنامه چهارم توسعه ج- آسيب شناسي برنامه هاي توسعه د- جهت گيري هاي اصلي بخش آب در برنامه پنجم توسعه nالف- عملكرد برنامه سوم توسعه Øعملكرد اهداف كمي Ø مرور كلي بر عملكرد بخش آب و مقايسه آن با برنامه سوم: الف- مقايسه شاخص های کليدی بخش با عملکرد آن: üمهم ترين شاخص ها در بخش آب شامل برنامه هاي زير فصل منابع آب در قوانين بودجه مي باشند. اين برنامه ها شامل توسعه منابع آب در حوزه هاي آبريز، آبرساني به شهرها و صنايع، مهندسي رودخانه و سواحل، بهبود بهره برداري و حفاظت از آب و مطالعات توسعه منابع آب مي باشند. üدر مجموع عملكرد شاخص هاي كليدي بخش در اين دوره نشان از تحقق هدف هاي كمي برنامه سوم در اين بخش مي باشد. از مهم ترين عملكردهاي اين دوره مي توان به تنظيم 5156 ميليون متر مكعب اب از طريق احداث سدهاي مخزني ، احداث شبكه …

 ‌تبصره 1 – نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید … ماده (93)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به … کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص.
دانلود پاورپوینت عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه. قسمتی از متن……….. الف- مقايسه شاخص های کليدی بخش با عملکرد آن: üمهم ترين شاخص ها در …
اهداف: ۱- ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت … ۱- ارزیابی عملکرد مدرسه در اجرای برنامه سالانه و ارائه گزارش (آموزشی پژوهشی، تربیتی، فوق …
در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند … نیز مانند برنامه سوم 25 درصد تسهیلات اعطایی مربوط به کشاورزی به بخش آب …
Jul 9, 2013 … در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎی دوم. و ﺳﻮم ﺗﻼش ﻣﯽ. ﺷﻮد اﻫﺪاف و روش. ﻫـﺎی ﺧـﺼﻮﺻﯽ. ﺳـﺎزی و در. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر در دوره.
تبصره 1 – نفت گاز براي تأمين آب بخش كشاورزي با قيمت نفت سفيد يارانه‌ اي ‌به‌ … ك – مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد كليه شركتهاي دولتي از …
از این رو سیاست ها, اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه, شاخص های پولی و کنترل تورم …
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۷ فروردین سال ۱۳۷۹ ، به تصویب رسید . از جمله اهداف و سیاست های این برنامه موارد زیر …
ﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ. ای. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ. ﮔﯿﺮ. ﯾ. ﻬﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم را ﺑﺮای. ارﺗﻘﺎی آن، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده.

دیدگاهتان را بنویسید