کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Piece Play

کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Piece Play
Maneuvering: The Art of Piece Play  July 25, 2016 by Mark Dvoretsky)   مانور: هنر بازی با مهرها  بهترین خانه ها را برای مهره هایتان پیدا کنید! توسط: مارک دوروتسکیفرمت:PDF نسخه اورجینال با قابلیت کپی وچاپ انتشارات : 2016 Russell Enterprises, Inc.   دانلود گزیده ای از صفحات کتاب    بهترین خانه ها را برای مهره هایتان پیدا کنید! تا حد بسیار زیادی، مهارت هر شطرنج بازی به توانایی او برای کشف و ارزیابی صحیح وضعیت و اجرای طرح صحیح وابسته است. در این کتاب، مربی بزرگ شطرنج مارک دورتسکی به بررسی یکی از مشکلترین جنبه های بازی پوزیسونی یعنی <هنر بازی با مهره ها، مانور های موفق و یافتن بهترین خانه های ممکن برای هر مهره> می پردازد.تمرین مهارت مانور به شما در هر مرحله از بازی کمک خواهد کرد و به همین دلیل است که در میان تمرین ها به وضعیت هایی از گشایش، وسط و آخر بازی برخواهید خورد که هم از مسابقات گرفته شده و هم از بررسی ها.دانش آموز سخت کوش با مطالعه با دقت این کتاب به استادی در شطرنج پوزیسونی خواهد رسید و در به مهارت شطرنجی اش در کل خواهد افزود.درباره مولف: م …

 Sep 10, 2016 … Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر بازی با مهرها بهترین خانه ها را برای مهره هایتان پیدا کنید!
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …
کتاب ارزشمند شطرنج مانور های موفق: هنر بازی با مهرها Maneuvering: The Art of Maneuvering: The Art of Piece Play July 25, 2016 by Mark Dvoretsky) مانور: هنر …

دیدگاهتان را بنویسید